To już ostatni dzwonek

Uczestnicy spotkania

Uwaga! Ważna wiadomość dla wszystkich zainteresowanych zapisami do nowotworzonej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sokołowie Podlaskim. To już ostatnie dni na zapisanie pociechy. Termin mija 30 kwietnia.

Szkoła planuje przyjąć około 48 dzieci w trzech klasach. Jest już 60 zgłoszeń, z dnia na dzień wpływają kolejne. O tym, które dziecko się zakwalifikuje, zadecyduje zaliczony pomyślnie sprawdzian przydatności.

Jak w Sokołowskim Ośrodku Kultury, podczas spotkania z rodzicami zainteresowanymi posłaniem dzieci do Szkoły Muzycznej mówiła sekretarz miasta Maria Truszkowska, pomysł na szkołę zrodził się w Sokołowskim Ośrodku Kultury. To działalność Ogniska Muzycznego i ogromne zainteresowanie nauką gry na instrumentach zadecydowały o rozpoczęciu przez władze miasta starań o utworzenie szkoły muzycznej.

Placówka ma umożliwić wszystkim uzdolnionym dzieciom kształcenie artystyczne. Takich dzieci w naszym mieście jest dużo. O ich ilości może świadczyć liczba rodziców którzy przyszli na spotkanie organizowane w SOK. Sala była wypełniona po brzegi.

Spotkanie prowadziła pełnomocnik burmistrza Sokołowa Podlaskiego do spraw organizacji szkoły muzycznej Aneta Mroczek, grająca na fortepianie i organach absolwentka Akademii Muzycznej.

Pełnomocnik przyjęła już 60 zgłoszeń od rodziców. Codziennie wpływają do niej kolejne. Do sokołowskiej szkoły chcą uczęszczać nie tylko dzieci z Sokołowa i powiatu sokołowskiego, ale też Węgrowa i okolicznych gmin.

Przygotowane, wstępne plany zakładają utworzenie trzech klas, w których naukę ma rozpocząć 48 dzieci.

O przyjęciu zadecyduje sprawdzian przydatności. Zanim uczniowie przystąpią do tego sprawdzianu, będą mogli skorzystać z darmowych spotkań przygotowawczych – zajęć praktycznych prowadzonych przez nauczyciela słuchu. Odbędą się 25 i 26 maja br.

Podczas spotkania w SOK rodzice poznali grono pedagogiczne, które od września będzie uczyło dzieci. Znaleźli się w nim:  Maja Rumocka (fortepian), Piotr Szczepanik (fortepian), Martyna Chojnacka (akordeon), Katarzyna Grodzicka (flet), Aneta Mroczek (fortepian), Tomasz Bereda (gitara), Jarosław Wójcik (trąbka).

Nauczyciele przedstawili rodzicom swoje umiejętności muzyczne, dając mini – koncert. Aneta Mroczek specjalnie na tę okazję przygotowała prezentację multimedialną.

Spotkanie było okazją do wyjaśnienia nieścisłości i niedomówień – jedno z nich dotyczyło zasad funkcjonowania szkoły muzycznej.

Podczas spotkania rodzice usłyszeli, że zajęcia w szkole muzycznej będą prowadzone popołudniami i nie będą miały związki z nauką w szkołach podstawowych, do których niezależnie, w swoim miejscu zamieszkania, będą nadal uczęszczały dzieci.

Każdy uczeń, składając wniosek wybiera instrument główny, może też wybrać drugi instrument. Można wybierać między fortepianem, skrzypcami, gitarą, akordeonem, fletem i trąbką. Uczniowie będą mieć ok 4 – 5 lekcji w tygodniu.

Szkoła prowadzi zapisy w dwóch cyklach:  6- letni ( dla uczniów od 5 lat do 10 l) i 4 letnim – (od 8 do 16 l).

Szkoła muzyczna będzie szkołą samorządową, prowadzoną przez miasto. Nadzór nad nią będzie sprawować Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Nauka będzie bezpłatna. Podobnie, jak spotkania przygotowawcze i sprawdzian przydatności.

Ognisko muzyczne nadal będzie działało przy SOK.