Zabawy z kodowaniem w MP3

Przedszkolaki podczas zajęć

Kodowanie ma na celu wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka, poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń także w obszarze nowych technologii. Dziecko czyta obrazy, nazywa symbole i znaki, klasyfikuje przedmioty, układa je w grupy, szeregi, rytmy. Odtwarza układy przedmiotów i tworzy własne sekwencje. Kształcenie umiejętności kodowania w edukacji przedszkolnej powinno odbywać się w trakcie zajęć, przez zabawę z wykorzystaniem różnorodnych środków dydaktycznych typu: plansze, gry czy programowalne zabawki samojezdne.

W lutym dzieci z grupy „Smerfy” z Miejskiego Przedszkola nr 3 w Sokołowie Podlaskim przystąpiły do I edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Uczymy dzieci programować” adresowanego do przedszkoli, szkół i innych placówek o charakterze edukacyjnym, a także do rodziców i ich pociech. Głównym celem programu jest świadome, merytoryczne i metodyczne wprowadzanie elementów programowania i robotyki do zajęć dydaktycznych na różnych etapach edukacji. Organizatorem programu jest marka EduSense. Nauka kodowania i programowania odbywa się poprzez zabawę. W czasie realizacji zadań wykorzystywana jest m. in. dwustronna mata edukacyjna „Kodowanie na dywanie”, kolorowe kubeczki, obrazki oraz robot bee-bot – „pszczółka”. Zajęcia rozwijają u dzieci logiczne myślenie i umiejętności matematyczne, pobudzają wyobraźnię i kreatywność, uczą współdziałania.

Katarzyna Żebrowska