Radni uporządkowali miejskie finanse

Pieniądze
fot.pixabay.com

14 marca Rada Miejska przyjęła trzy uchwały ważne dla budżetu miasta. Oto one: uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035; w sprawie zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na r 2018; w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań; w sprawie emisji obligacji, zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Burmistrz Bogusław Karakula kierując  do przewodniczącego Rady Miejskiej Waldemara Hardeja,  projekty tych uchwał, wyjaśnił, że w zmianach w budżecie na 2018 r. i w Wieloletniej Prognozie Finansowej chodzi o obniżenie wydatków bieżących i przesunięciu funduszy na inwestycje. To pozwoli miastu wypracować nadwyżkę operacyjną.

To prawdopodobnie ostatnia perspektywa unijna, w której Sokołów Podlaski może pozyskać fundusze. Sokołowski samorząd chce je wykorzystać maksymalnie, jak powiedział podczas sesji burmistrz, „chodzi o to, aby miasto się rozwijało a nie zostawało w tyle”.

Radni podjęli uchwałę o zaciągnięciu kredytu konsolidacyjnego w wysokości  23 ml. 218 tys. zł.

Nowy kredyt zastąpi 6 innych, mniejszych. Nie zwiększy wielkości zadłużenia, ale wydłuży okres spłaty. Pozwoli na przejrzystość, zoptymalizuje spłatę długu, ale też otworzy możliwości finansowania kolejnych inwestycji.

Rada zadecydowała o emisji obligacji na łączną kwotę 11 mln,. 146 tys. zł. Obligacje będą wyemitowane i sprzedane w 22 seriach o wartości od 450 do 700 tys. zł. Emisja obligacji zostanie przeprowadzona w 2018 r. a wykupiona w latach 2022 – 2033.

Gdy radni pytali burmistrza, czemu ma służyć konsolidacja, wyjaśniał to tak:

„Konsolidacja ma poprawić kondycję finansową miasta. Zmiana planów spłat i rozłożenie ich w czasie poprawi naszą płynność. Teraz realizujemy wiele inwestycji. Nie chodzi tylko o rozbudowę Żłobka Miejskiego, na którą pozyskaliśmy milion zł, ani o Regionalne Inwestycje Terytorialne. Pieniądze są potrzebne na wiele projektów. To zapewne ostatnia perspektywa unijna, z której możemy skorzystać. Nie chcemy zostawać w tyle i pozwalać, żeby pieniądze nam uciekały. Musimy mieć fundusze na wkład własny a maksymalnie wykorzystać możliwości”.