Gotowi na przyrost naturalny

Przedszkolaki

– W tej chwili, po wprowadzeniu programu 500 plus, w mieście utrzymuje się przyrost naturalny. Kiedy zakończymy rozbudowę żłobka, liczba miejsc wzrośnie i zapotrzebowanie, jakie mamy na chwile obecną będzie pokryte – mówi burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula.

W Sokołowie nie ma problemu z miejscami w przedszkolach ale w żłobku – brakuje średnio od 20 do 30 miejsc. Ten problem jeszcze w tym roku ma szanse przejść do historii.

Miasto Sokołów na rozbudowę żłobka dostało milion złotych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pieniądze pochodząc a programu „Maluch+”.

Żłobek czeka rozbudowa. W planach jest budowa nowych sal z węzłami sanitarnymi i pomieszczeniami towarzyszącymi, to spowoduje zwiększenie ilości miejsc aż o 50

– Projekt zakłada przebudowę już istniejących pomieszczeń, zakup wyposażenia do dwóch nowych sal zabaw i wypoczynku – leżaczków, krzesełek do karmienia, krzeseł zwykłych, stolików, szafek i łóżeczek – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Rozbudowa i dofinansowanie zostało przewidziane na 50 miejsc. Założenia programu to kwota 20 tys.  zł na dziecko, dlatego złożyliśmy wniosek na 50 dzieci i to daje milion zł.

Rozbudowa nie będzie kolidowała z budynkiem przedszkola, które mieści się z w tym samym budynku, co żłobek.

– Kończymy etap projektowania. Myślę, że bardzo szybko będziemy ogłaszali przetargi na wykonanie inwestycji. Musimy tę inwestycję zamknąć do końca 2018 r – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Burmistrz dodaje, że jeszcze w ub. roku liczba miejsc w miejskich przedszkolach była nieco niewystarczająca. – Posiłkowaliśmy się przedszkolami niepublicznymi.  Teraz, kiedy przy SP nr 3 powstały dwa oddziały zamiejscowe przedszkola nr 2 z  ul. Kościuszki, wszystkie miejsca od razu zostały zajęte – mówi Bogusław Karakula.

fot Złobek Miejski w Sokołowie Podl.