Nowa sygnalizacja, obwodnica i trasa śródmiejska

Sygnalizator świetlny

W Sokołowie będziemy mieć nową sygnalizację świetlną, ale to dopiero początek. Burmistrz Bogusław Karakula i pracownicy Urzędu Miasta wciąż pracują nad projektem budowy obwodnicy miejskiej, trasy śródmiejskiej i modernizacją nowych skrzyżowań. Wszystko po to, żeby ruch na sokołowskich ulicach był bardziej płynny a bezpieczeństwo na coraz wyższym poziomie.

Pierwsza dobra wiadomość jest taka – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zgodziła się na wnioskowaną przez burmistrza Bogusława Karakulę budowę nowej sygnalizacji świetlnej, która ma powstać na skrzyżowaniu Kosowskiej, Wolności i Długiej. Jej główną rolą jest usprawnienie wyjazdu z ul. Kosowskiej.

– Zabiegaliśmy o nią od długiego czasu mając problem z płynnością ruchu na tym skrzyżowaniu – przyznaje burmistrz Bogusław Karakula – Po wielokrotnych monitach z naszej strony udało się załatwić sprawę pozytywnie. Dostaliśmy pismo, w którym GDDKiA wyraża zgodę na modernizację skrzyżowania i instalację sygnalizacji świetlnej. Jestem przekonany, że nowa sygnalizacja usprawni nam wyjazd z ulicy Kosowskiej w godzinach szczytu – dodaje.

Dla bezpieczeństwa

Budowa sygnalizacji przy pomniku św. Rocha nie jest pierwszą podjętą przez burmistrza próbą rozwiązania problemu. Do tej pory z udało się uruchomić prawoskręt przy wjeździe w ul. Kosowską i prawoskręt przy skręcie z tej ulicy.

Bogusław Karakula podkreśla – Nasze sokołowskie doświadczenia z pierwszymi sygnalizacjami świetlnymi, które powstały przy ul Węgrowskiej (SP nr 2) oraz Kupientyńskiej i Szkolnej (SP nr 4) bardzo znacząco poprawiły bezpieczeństwo dzieci. Rozwiązały też sprawę płynności ruchu na tych  skrzyżowaniach.

Sprawdziła się także sygnalizacja przy ul. Długiej i przy pawilonie handlowym. Początkowo mieszkańcy podchodzili do niej dość sceptycznie, ale szybko się przyzwyczaili się.

W mieście mamy dwie drogi krajowe, ruch jest coraz większy. O wielu lat sokołowianie czekają na wybudowanie obwodnicy miejskiej.

– To bardzo kosztowna inwestycja, więc przygotowania i starania dotyczące budowy są czynione już od kilku lat.  W tej chwili staramy się wykupować grunty, które będą nam niezbędne do budowy – mówi burmistrz.

Jak przyznaje Bogusław Karakula, miasto kupiło już kilka działek na ten cel. Przygotowania do tej właśnie inwestycji są procesem złożonym i skomplikowanym. Jedną z nierozłącznych części obwodnicy będzie trasa śródmiejska, czyli przedłużenie ulicy Piłsudskiego do Żanecina, do ul.Siedleckiej i Romanowskiego.

Sokołowska trasa śródmiejska – były dodatkowe utrudnienia

– Mamy projekt techniczny skrzyżowania z ulicą Siedlecką i Romanowskiego. To projekt bardzo skomplikowany. Utrudnia go przebiegający w okolicy ropociąg.  Operator ropociągu postawił warunki zaporowe, ale na szczęście już zostały złagodzone i wszystko jest na dobrej drodze. Jeśli się uda, to w przyszłym roku powstanie przedłużenie ulicy Piłsudskiego aż do Siedleckiej. To będzie pierwszy etap budowy, jedna z części składowych obwodnicy, trasa środmiejska.

Usprawnieniu ruchu kołowego na drogach krajowych w Sokołowie ma służyć projekt techniczny na przebudowę skrzyżowania ulic: Piłsudskiego, Baczyńskiego i Wolności.

– Chodzi  o powiększenie ronda utworzeni prawoskrętu w każdą stronę. Jesteśmy już domówieni z zarządem dróg krajowych. Jeszcze w tym roku uda nam się przeprowadzić tę ważną inwestycję – mówi burmistrz.