Kupujemy instrumenty i otwieramy Szkołę Muzyczną

Nuty

To już pewne – w Sokołowie Podlaskim jeszcze we wrześniu bieżącego roku rozpocznie działalność publiczna, bezpłatna Szkoła Muzyczna. Po wielomiesięcznych staraniach udało nam się uzyskać zgodę na otwarcie placówki w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego – poinformował burmistrz Sokołowa Podlaskiego Bogusław Karakula. Czasu zostało niewiele. Urząd Miasta przygotowuje się już do przetargów na wyłonienie firm które przygotują pomieszczenia. Miasto musi też kupić instrumenty.

Wniosek przygotowany w Urzędzie Miasta Sokołów Podlaski, o wydanie zgody na otwarcie w naszym mieście szkoły muzycznej, do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafił w połowie ubiegłego roku. Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, w którym ma powstać szkoła muzyczna odwiedził przedstawiciel Centrum Edukacji Artystycznej, działającej w strukturach Ministerstwa.

O otwarcie szkoły muzycznej zabiegali rodzice dzieci uczących się w działającym przy Sokołowskim Ośrodku Kultury Ognisku Muzycznym, przede wszystkim mieszkańcy Sokołowa, ale i Węgrowa.

Tradycja nauki gry na różnych instrumentach w Sokołowie jest silna i żywa od wielu lat, świadczy o tym długi czas jego działania. W tym roku koło obchodzi 50 – lecie.

Przygotowania do otwarcia szkoły muzycznej to nie tylko wizyty przedstawicieli resortu kultury. Burmistrz  Bogusław Karakula osobiście odwiedził  szkołę muzyczną w Wysokiem Mazowieckim.

 

Wyniki ankiety są jednoznaczne

O potrzebie utworzenia szkoły muzycznej w Sokołowie Podlaskim jednogłośnie świadczą wyniki ankiety przeprowadzonej wśród pół tysiąca mieszkańców Sokołowa.

– Większość ankietowanych jednoznacznie stwierdziła, że szkoła muzyczna jest nam potrzebna. Największa ilość ankietowanych wybrała naukę gry na skrzypcach, gitarze i pianinie – mówi burmistrz Bogusław Karakula.

Ankietami objęto respondentów w trzech grupach wiekowych – rodzice dzieci z zerówek i klas I-III Szkół Podstawowych. Przepytano 231 osób, z czego  97 proc. odpowiedziała, że Szkoła Muzyczna w Sokołowie jest potrzebna a 80 proc. – zadeklarowało, że pośle do takiej szkoły swoje dzieci.

Ankietowali byli pytani o instrumenty, na jakich gry powinna uczyć Szkoła Muzyczna. Największym zainteresowaniem cieszyły się gitara, pianino, fortepian i skrzypce.

Na pytania odpowiadała grupa 88 dzieci z klas 4-6 Szkół Podstawowych. Aż 48 proc. zadeklarowała, że chciałaby umieć grać na jakimś instrumencie a 83, że chciałoby rozpocząć naukę gry w szkole muzycznej.

Trzecią grupą było 86 dorosłych mieszkańców miasta. Wszyscy opowiedzieli się za potrzebą otwarcia szkoły muzycznej w Sokołowie a 98 proc. potwierdziło, jest zainteresowane wysłaniem dziecka lub wnuczka do szkoły muzycznej.

 

Szkoła przy Repkowskiej czeka

Poza ankietą było coś jeszcze, co przyspieszyło decyzję o uruchomieniu w mieście Szkoły Muzycznej i zadecydowało o jej przyszłej lokalizacji – wprowadzona w ubiegłym roku reforma oświaty i związane z nią  z danych Urzędu Miasta wynikało, że w budynku wygaszanego Publicznego Gimnazjum nr 2, obecnie Szkoły Podstawowej nr 3 (przy ul. Repkowskiej) będzie uczyć się mniej dzieci , więc można spodziewać się wolnej przestrzeni.

Sokołowska szkoła będzie więc funkcjonować na piętrze budynku SP nr 3. Zajęcia będą prowadzone popołudniami. W szkole powstaną sale lekcyjne i sale do rytmiki i prezentacji  Nauczyciele będą dysponować własnym pokojem nauczycielskim. W starej Sali gimnastycznej powstanie sala koncertowa.

W sokołowskiej placówce będą funkcjonować dwa cykle kształcenia – 6 i 4 letni. Żeby dostać się do klasy pierwszej o dłuższym, sześcioletnim cyklu, dziecko będzie musiało mieć skończone minimum 5 a maksimum 10 lat. Krótszy, czteroletni cykl będzie przewidziany dla dzieci w wieku od 8 do 16 lat.

Warunkiem rozpoczęcia nauki będzie zdany egzamin.

Po ukończeniu Szkoły Muzycznej każde dziecko będzie mogło rozpocząć naukę w szkole wyższego stopnia. Sokołowska szkoła muzyczna ma ruszyć już 1 września 2018 r.

Kto pokieruje Szkołą Muzyczną w Sokołowie i kto będzie uczył nasze dzieci? Odpowiedzi na te pytania poznamy w niedalekiej przyszłości.