Sokoły dla najlepszych gimnazjów

Sokołowscy radni

Publiczne Gimnazja – nr 1 i nr 2, na mocy ogólnopolskiej reformy szkolnictwa, powoli znikają z oświatowej mapy miasta. Zakończenie ostatniego takiego, dla tych sokołowskich placówek roku szkolnego, zbiegło się z przyznaniem im najbardziej zaszczytnej nagrody, jaką można dostać w naszym mieście – radni miejscy przyznali im statuetki Sokoła. Tym sposobem w szczególny sposób zauważyli i docenili wieloletnią pracę nauczycieli i gimnazjalistów.

O przyznanie tych szczególnych nagród wnioskowała Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych Rady Miasta. Z kolei Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne złożyło wniosek o przyznanie Sokoła  działaczowi kulturalnemu Wacławowi Kruszewskiemu.

PG nr 1 – dobra atmosfera i sukcesy sportowe  

Komisja Gospodarki i Spraw Społecznych zawnioskowała o przyznanie Sokoła Publicznemu Gimnazjum nr 1.

Radni przekonywali –  mimo, że PG nr 1 nie jest szkołą o profilu sportowym, na polu sportowym odnosi spore sukcesy.

Placówka „wyrożnia się spośród innych gimnazjów w rejonie siedleckim aktywnością i osiągnięciami” – piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy – „O tym, że w szkole tej uczą się prawdziwie wszechstronne talenty świadczy fakt powtarzania się nazwisk uczniów uprawiających różne dyscypliny sportowe, zaczynając od pływania, przez gry zespołowe, aż do lekkoatketyki”.

Radni zwrócili uwagę na sukcesy uczniów PG 1, jak np: sukces w biegach sztafetowych, biegach i pływaniu; i na to, że w klasyfikacji Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego uczniowie PG 1 zajmują od lat czołowe miejsca.

W uzasadnieniu czytamy: „ Uczniowie od lat odnoszący sukcesy zajmują zwykle czołowe miejsca w pierwszej trójce w zawodach regionalnych, powiatowych i wojewódzkich . Od roku szkolnego 2011/12 Publiczne Gimnazjum nr 1w Sokołowie Podlaskim corocznie zajmuje pierwsze miejsca w klasyfikacji współzawodnictwa sportowego szkół gimnazjalnych prowadzonej przez Powiatowy Szkolny  Związek Sportowy w Sokołowie Podlaskim. Na to zaszczytne miejsce składają się corocznie osiągnięcia uczniów biorących udział w zawodach szczebla powiatowego regionu siedleckiego i województwa mazowieckiego. Aby to osiągnąć uczniowie i nauczyciele musieli włożyć wiele trudu i starań, nie tylko podczas planowanych lekcji wychowania fizycznego, ale także podczas zajęć dodatkowych i czasu wolnego.

Radni piszą też o  „dobrej, ciepłej atmosferze” w szkole:„Te dobre relacje są na pewno istotnym czynnikiem osiągania przez uczniów sukcesów sportowych. Szkoła stwarza warunki do rozwoju sprawności fizycznej swoich wychowanków potrafi ich zmotywować do wysiłki oraz podejmowania starań.

„- A ponieważ dobrzy sportowcy to często dobrzy i bardzo dobrzy uczniowie – należy stwierdzić, iż wysiłek fizyczny i praca umysłowa idą w parze. Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 1 są głównymi reprezentantami naszego miasta w sporcie młodzieży gimnazjalnej. Ponieważ ich sukcesy nie są przypadkowe i sporadyczne, lecz utrzymują się od dłuższego czasu pozycja szkoły jest utrwalona. Dzieje się tak dzięki prawdziwej pasji dzieci i młodzieży” – stwierdzają wnioskodawcy.

PG nr 2 – od szkolnej bazy do mistrzostw Polski

Drugi Sokół trafił do Publicznego Gimnazjum nr 2. W tym przypadku także był nagrodą na osiągnięcia sportowe. Wnioskujący radni stwierdzili, że są możliwe „dzięki doskonałej bazie sportowej”. Przypomnieli, że w  2006 r. została przy szkole oddana nowa hala sportowa, a w 2010 nowe  boisko sportowe. Warunki pozwalają młodzieży rozwijać swoje umiejętności.

Koszykarki z PG nr 2 to wielokrotne mistrzynie Polski w kategoriach  U14 i U16.

„Koszykarki trenują w klubie sportowym, ale bez wsparcia i życzliwości szkoły nie miałyby szans na aż takie osiągnięcia” – piszą radni.

Część młodych zawodniczek została włączona do kadry reprezentującej Polskę. Obecnie w kadrze Polski trenują Sokołowianki – 2 w kategorii U16 i 3 w kategorii U14. Lekkoatletki z PG 1 zajmują czołowe miejsca.

Wacław Kruszewski – zasłużony dla sokołowskiej kultury

Jak przekonywało Sokołowskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne, na „Sokoła” zasłużył też Wacław Kruszewski, który jest dla miasta postacią szczególną. To z jego nazwiskiem większości Sokołowian kojarzy się powstanie Ośrodka Kultury z prawdziwego zdarzenia.

W latach 50 – tych, jako młody człowiek brał czynny udział w życiu kulturalnym ówczesnego Sokołowa. To życie wtedy było oparte głównie na działalności amatorskich grup artystycznych tworzonych w szkołach świetlicach i klubach przyzakładowych.

Wybudowanie wspaniałej siedziby Sokołowskiego Ośrodka Kultury, w którym odegrał rolę decydującą, skupiło i scementowało środowisko artystyczne.

Wacław Kruszewski stworzył koncepcję scalenia wszystkich działających na terenie powiatu wiejskich placówek kultury w jeden ośrodek kultury. Utworzony przez niego Powiatowy Ośrodek Kultury skupiał kino „Sokół” , kino objazdowe i bibliotekę miejską.

„To od działalności Wacława Kruszewskiego rozpoczęły się złote lata sokołowskiej kultury. Za czasów jego zarządzania do Sokołowa przyjeżdżały gwiazdy sceny polskiej  i międzynarodowej. Aktorzy, wokaliści, plastycy i modelarze, w Sokołowskim Ośrodku Kultury znajdowali doskonałe warunki do rozwijania swoich talentów”

STSK wspomina, że Wacław Kruszewski był także dyrektorem Siedleckiej Agencji Artystycznej, z siedzibą w Sokołowie Podlaskim.

A gdy objął stanowisko dyrektora Wydziału Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Siedlcach, nieustannie wspierał Sokołowski Ośrodek Kultury.

Obecnie, będąc na emeryturze, spisuje wspomnienia, utrwala historię Sokołowa Podlaskiego.

Uzasadnienie STSK kończy się tak – „Uważamy, że osoba tak kreatywna i tak zaangażowana, z tak imponującym dorobkiem życiowym, zasługuje na szczególne wyróżnienie, jakim jest sokołowski Sokół” .

Głosowanie w sprawie przyznania nagród odbyło się podczas sesji absolutoryjnej.

Sokoły zostały uroczyście wręczone w Sokołowskim Ośrodku Kultury, podczas obchodów Nocy Świętojańskiej.