Nagrody Rady Miejskiej 2017

Statuetka

Przewodniczący Rady Miejskiej zaprasza do zgłaszania kandydatów do jedenastej edycji Nagród Rady Miejskiej, w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w terminie do 30 kwietnia 2017.

Formularz wniosku można też otrzymać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta, ul. Wolności 21.