Narodowe Czytanie w MP2

Przedszkolaki podczas akcji Narodowego Czytania

W poniedziałek 5 września, z niewielkim opóźnieniem ale z dużym zaangażowaniem, cała społeczność  przedszkola nr2  po raz kolejny włączyła się w  Narodowe Czytanie. Wychowawcy czytali bajki wybrane z polskiej literatury dziecięcej, natomiast przedszkolaki  opowiadały  i układały historyjki obrazkowe do wysłuchanego  utworu .   Mimo, iż czytaną lekturą  nie była powieść Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”, to jednak cel akcji w  przedszkolu został osiągnięty: propagowanie  polskiej literatury oraz zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę.