XVIII sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 września 2016r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XVIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Wręczenie Nagrody Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 5. Informacja Burmistrza Miasta o wykonaniu budżetu miasta za I półrocze 2016r., oraz wykonaniu planu finansowego za I półrocze 2016r. Sokołowskiego Ośrodka Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Zapytania, interpelacje radnych.
 8. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2016.
 9. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 10. Projekt uchwały RM w spr. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sokołów Podlaski.
 11. Projekt uchwały RM w spr sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Projekt uchwały RM w spr. zaopiniowania propozycji planu aglomeracji Sokołów Podlaski.
 13. Projekt uchwały w spr. wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Miasta Sokołów Podlaski.
 14. Projekt uchwały w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości Miasta Sokołów Podlaski na okres powyżej 3 lat.
 15. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Przyjęcie protokołu XVII Sesji Rady Miejskiej.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie Sesji.