Informacja podsumowująca konsultacje

Uczestnicy konsultacji

fundusze_logo

W Biuletynie Informacji Publicznej dostępna jest informacja podsumowująca konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020