Wymiana młodzieżowa uczniów PG Nr 1 w Sokołowie Podlaskim

Uczniowie podczas wyjazdu

W dniach 21.05. – 28.05. 2016r. grupa uczniów Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim wraz z opiekunem, p. Agnieszką Kruszyńską, uczestniczyła w wymianie młodzieżowej z uczniami z Niemiec.

Tegoroczna wymiana młodzieży odbyła się w ramach umowy partnerskiej zawartej w maju ubiegłego roku pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Sokołowie Podlaskim a Kooperatywną Szkołą Zbiorczą KGS Neustadt am Rübenberge w Niemczech. Na życzenie  szkoły partnerskiej z Niemiec, Publiczne Gimnazjum Nr 1 zostało zaproszone do w/w współpracy.

Tegoroczne spotkanie młodzieży podzielone było na dwie części. Pierwsze trzy dni uczniowie spędzili w Sokołowie Podlaskim, uczestnicząc m.in. w spotkaniu z Panem Kazimierzem Soszką – Dyrektorem Publicznego Gimnazjum Nr 1, w  zajęciach lekcyjnych i integracyjnych prowadzonych w szkole, w spotkaniu z Panem Bogusławem Karakulą – Burmistrzem Miasta Sokołów Podlaski oraz Panią Marią Truszkowską – Sekretarzem Miasta Sokołów Podlaski, jak również w spotkaniach integracyjnych w kręgielni „Yunavi“ oraz we wspólnym ognisku.

Realizacja drugiej części programu odbyła się w Camp Rodowo na Mazurach, gdzie wszyscy uczniowie wraz z opiekunem, p. Agnieszką Kruszyńską, uczestniczyli w bogatym programie zajęć integracyjnych oraz komunikacyjnych, kształtujących u uczniów postawę tolerancji, szacunku oraz otwartości wobec innych narodowości, uwrażliwiających na różnice kulturowe, pozwalających na pokonywanie stereotypów, przełamywanie barier językowych, motywujących do nauki języków obcych oraz rozwijających kompetencje interpersonalne uczniów.   

W ramach realizacji programu wymiany uczniowie wraz z ich niemieckimi rówieśnikami   nie tylko brali aktywny udział w zajęciach, lecz także uczestniczyli w ciekawych wycieczkach, zwiedzając m.in. Muzeum Historii Żydów Polskich Polin w Warszawie, pałac i park w Wilanowie, Stare Miasto w Warszawie, Starówkę w Olsztynie, Wilczy Szaniec w Gierłoży, jak również zamek w Malborku.

Pomimo bardzo bogatego programu wymiany uczniowie znaleźli czas na wspólne zabawy i rozmowy, owocujące nawiązanymi przyjaźniami. Smutne rozstanie na dworcu opiekunów i uczniów zarówno Publicznego Gimnazjum Nr 1, jak i I Liceum Ogólnokształcącego oraz uczniów z Kooperatywnej Szkoły Zbiorczej KGS Neustadt am Rübenberge tym bardziej upewniło wszystkich, że wspólnie spędzony czas nie był czasem straconym, oraz że tego typu przedsięwzięcia warte są wielu trudów i poświęcenia. Na otarcie łez zostało już tylko odliczanie czasu do wspólnego spotkania w Niemczech w przyszłym roku szkolnym.

 

Agnieszka Kruszyńska

 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska PG Nr 1 w Sokołowie Podlaskim składają serdeczne podziękowania za wsparcie tegorocznej wymiany młodzieżowej Panu Bogusławowi Karakula – Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski, Pani Marii Truszkowskiej – Sekretarzowi Miasta Sokołów Podlaski, Państwu Katarzynie i Markowi Smuniewskim, Bankowi Spółdzielczemu, Centrum Ogrodniczemu „Replin“, firmom „Topaz“ oraz „Elmonter“, Szkole Języków Obcych Jolanty Krystosiak, jak również Księgarni „Progres“.