Ślubowanie klas I i Dzień Patrona w PG1

Uczniowie podczas uroczystości

Pod koniec października w Publicznym Gimnazjum Nr 1 im. Pawła Kamińskiego w Sokołowie Podlaskim odbyły się dwie uroczystości. Od kilku lat Ślubowanie Klas I jest połączone z Dniem Patrona. Uczniowie, którzy od września zostali gimnazjalistami, poznają sylwetkę patrona Pawła Kamińskiego i dowiadują się, jakim był człowiekiem. Najkrócej jego życie można zdefiniować trzema rzeczownikami: Poeta, Nauczyciel, Żołnierz.

Tego samego dnia Klasy I złożyły uroczyste Ślubowanie na Sztandar Szkoły, że będą godnie i dumnie reprezentować Publiczne Gimnazjum Nr 1. Ta wyjątkowa i podniosła chwila rozwija w uczniach przywiązanie do Polski jako ojczystego kraju, uczy patriotyzmu, miłości do Podlasia jako małej ojczyny i Sokołowa Podlaskiego – rodzinnego oraz szkolnego miejsca na Ziemi. Na koniec uczniowie Klas I otrzymali pamiątkowe certyfikaty.

Uroczystości przygotowali uczniowie z nauczycielami: Marią Bielińską, Grażyną Choma, Marylą Wielogórską – Zubowicz, Jolantą Celińska, Marzenną Nurzyńską, Danutą Bołbotowską, Małgorzatą Świsłowską i Markiem Marcinkowskim.