Koncert Pasyjny z udziałem Haliny Łabonarskiej

Koncert_Pasyjny13 marca o godz. 15:30 w Kościele Św. Jana Bosco odbędzie się Koncert Pasyjny pt. „Pasja według Charles Peguy” z udziałem Haliny Łabonarskiej, Roberta Grudnia oraz Chóru działającego w Sokołowskim Ośrodku Kultury.

Niezwykle dramatyczny opis męki i śmierci Pana Jezusa autorstwa francuskiego poety Charlesa Peguy. Męka widziana oczyma Maryi, Matki Jezusa, jest szczególnym obrazem – pełnym bólu i cierpienia. Tłum obecny w czasie tej drogi – zróżnicowany, pełen pogardy, drwiny, nienawiści, ale też i współczucia – jest jednocześnie obrazem społeczeństwa razem z jego słabościami i emocjami.

Niezwykły język poetycki, pełen bolesnej narracji – to tłumaczenie przygotowane przez Siostrę Kingę Zakrzewską specjalnie dla Haliny Łabonarskiej.

Ta „Pasja” to szansa dla nas, by spróbować określić swoje miejsce w tej bolesnej drodze – Boga-Człowieka.

recytacja: Halina Łabonarska
muzyka: Robert Grudzień
tłumaczenie tekstu: Siostra Kinga Zakrzewska