Kolejny sukces przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola Nr 2

Przedszkolaki z Marią Koc

Jednym z priorytetów nauczycieli przedszkola jest rozwijanie talentów i uzdolnień swoich wychowanków, a ich osiągnięcia są najlepszą nagrodą za podejmowany trud.  I tak dzieci z naszego przedszkola regularnie biorą udział w konkursach plastycznych o różnym zasięgu. Ostatnim ich sukcesem są wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie „Szkoła marzeń”. 

4 maja 2015r. w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Węgrowie nastąpiło uroczyste ogłoszenie wyników  okręgowego etapu Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego „Szkoła marzeń”.  Wśród laureatów konkursu  znalazły się dzieci z MP2.

Konkurs adresowany był do dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczych z całego kraju. Organizatorem konkursu „Szkoła Marzeń” jest  Parlamentarny Zespół ds. Dzieci (Senat Rzeczypospolitej Polskiej). Głównym jego celem jest  umożliwienie dzieciom i młodzieży przedstawienia swoich wizji szkoły marzeń. Zaprezentowane w pracach marzenia będą niezwykle cenną wskazówką i inspiracją do dalszego działania dla osób związanych z edukacją.

Do biura senatorskiego pani Marii Koc wpłynęło ponad 500 prac, spośród których komisja konkursowa, w składzie Senator RP Maria Koc, dyrektor Zbrojowni w Liwie Roman Postek oraz artysta plastyk Joanna Błońska, wyłoniła laureatów oraz przyznała wyróżnienia w kategoriach wiekowych : przedszkola, szkoły podstawowe  klasy I-III i IV-VI oraz szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

W pierwszej kategorii wiekowej jury wybrało aż cztery prace przedszkolaków z Dwójki, które będą reprezentowały placówkę,  miasto Sokołów Podlaski i powiat sokołowski, a także powiat węgrowski i miński, na etapie ogólnopolskim.

Autorami prac są: Laura Aleksandrowicz, Milena Żuk, Julia Wasielewska i Julia Częścik. Ponadto jury wyróżniło pracę Izy Trochimiak i Julii Żochowskiej.

Laureatom konkursu wręczono nagrody książkowe oraz pamiątkowe dyplomy. Dodatkową nagrodą w etapie okręgowym jest skierowanie wyróżnionych  prac na etap ogólnopolski do Parlamentarnego Zespołu ds. Dzieci (Senat RP).

Już wkrótce finał ostatniego etapu konkursu „Szkoła marzeń”. Ostateczne wyniki zostaną ogłoszone 1 czerwca 2015r. w Warszawie przez Parlamentarny Zespół ds. Dzieci.

Z ogromną satysfakcją patrzymy na kolejne już sukcesy wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 2- najmłodszych mieszkańców naszego miasta i cieszymy się, że mogą reprezentować naszą placówkę i promować miasto Sokołów Podlaski w ogólnopolskich konkursach o takim prestiżu.

Serdecznie gratulujemy przedszkolakom oraz ich rodzicom i życzymy dalszych sukcesów!