Nagłówki

Absolutoryjna Sesja Rady Miejskiej

Uczestnicy sesji

28 kwietnia odbyła się V Sesja Rady Miejskiej. Podczas sesji odbyło się głosowanie nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta.

Za udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta głosowało 13 radnych spośród 14 obecnych na sesji. Jeden z radnych wstrzymał się od głosu. Na sesji została również przedstawiona pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej za wykonanie ubiegłorocznego budżetu.