Nadzwyczajna XLIII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że dnia 7 września 2023r. (czwartek) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się Nadzwyczajna XLIII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr.  zmiany Uchwały Nr XI/63/2019 z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności9 publicznej  w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski.
  3. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia odpowiedzi na skargę na Uchwałę Nr XI/63/2019 z dnia  17 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej  w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Sokołów Podlaski.
  4. Zamknięcie Sesji.