Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 2015

Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski przedstawia do konsultacji społecznych „Program współpracy Miasta Sokołów Podlaski z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2015”.

Organizacje działające na terenie miasta proszone są o zapoznanie się z projektem. Konsultacje w formie spotkania odbędą się w poniedziałek, 13 października 2014 r., o godz. 14:00 w budynku Urzędu Miasta. Podczas spotkania będzie można zgłosić swoje uwagi do programu.
Projekt programu znajduje się tutaj.