Komunikat o nadaniu numerów list

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 23 października 2014 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 z późń.zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Sokołowie Podlaskim informuje, że w dniu 22 października 2014 r. nadane zostały następujące numery listom kandydatów nie spełniającym żadnych z warunków określonych w art. 409 cytowanej wyżej ustawy:
1) Nr 23 – Komitet Wyborczy Wyborców Młodzi Dla Sokołowa
2) Nr 24 – Komitet Wyborczy Wyborców Bogusława Karakuli
3) Nr 25 – Komitet Wyborczy Wyborców Włodzimierza Tomczuka
4) Nr 26 – Komitet Wyborczy Wyborców Waldemara Witkowskiego I co z tym Sokołowem
5) Nr 27 – Komitet Wyborczy Mazowiecka Wspólnota Samorządowa
6) Nr 28 – Komitet Wyborczy Wyborców Jacka Niemirskiego
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Podlaskim
/-/ Lidia Maria Uścińska