Komunikat w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim z dnia 22 października 2014 r. w sprawie terminu i miejsca losowania składów obwodowych komisji wyborczych w Sokołowie Podlaskim w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 182 § 1 pkt 2 i § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz 112 z późń.zm.) oraz zgodnie z § 13 pkt 2 w związku z § 13 pkt 1 uchwały z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st.Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – informuję, że w dniu 24 października 2014 r. o godz. 15oo w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 21, mała sala konferencyjna (I piętro) odbędzie się losowanie składów obwodowych komisji wyborczych spośród kandydatów prawidłowo zgłoszonych przez pełnomocników komitetów wyborczych lub upoważnione przez nich osoby
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Sokołowie Podlaskim
/-/ Lidia Uścińska