Walne Zebranie Stowarzyszenia w Sokołowie Podlaskim

Uczestnicy zebrania

W czwartek, 8 maja, o godzinie 11.00 rozpoczęło się Walne Zebranie Członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Zebranie odbyło się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta. Uczestniczyło w nim 15 członków – Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów gmin członkowskich.