Nagłówki

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Urząd Miasta informuje, że Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim w dalszym ciągu wykonywać będzie usługi związane z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Urząd Miasta informuje, że w związku z brakiem rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie zadania pn. odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sokołów Podlaski z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w roku 2014 Miasto Sokołów Podlaski, na podstawie art. 6 f ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) zleciło Przedsiębiorstwu Usług Inżynieryjno-Komunalnych Sp. z o. o. w Sokołowie Podlaskim wykonywanie powyższego zadania przez okres I kwartału 2014 r., czyli do dnia 31 marca.

W związku z powyższym usługi świadczone przez PUIK w roku 2013 będą kontynuowane przez okres pierwszego kwartału 2014 r. na tych samych zasadach i z tą samą częstotliwością.

Ponadto informujemy, że podczas pierwszego odbioru odpadów PUIK dostarczy na każdą nieruchomość szczegółowy harmonogram odbierania śmieci, sporządzony na okres od 1 stycznia do 31 marca 2014 r.

Harmonogram dostępny jest również w siedzibie Urzędu Miasta, w pokoju nr 40 lub w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach 8:00 – 16:00 w dni powszednie lub na stronach internetowych: www.sokolowpodl.plwww.puik.sokolowpodl.pl.

 

Harmonogram wywozu odpadów dostępny jest TUTAJ.