Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Sokołowa Podlaskiego

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim informuje, że w 2013 roku przeprowadzony został program: „Wymiany pokryć dachowych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Miasta Sokołów Podlaski dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 34.119.70 zł”.

Zadanie polegało na udzieleniu pomocy finansowej osobom fizycznym, które zdecydowały się na wymianę pokrycia dachowego wykonanego z eternitu. Pomocą finansową objęte były transport i utylizacja wyrobów azbestowych. W roku 2013 wykonano transport i utylizację 5783 m2, co stanowi 69,396 Mg odpadów zawierających azbest. Jednocześnie informujemy, iż do dnia 10.01.2014 r. przyjmowane są wnioski mieszkańców o dofinansowanie na rok 2014.