Leśna Kraina w przedszkolu nr 4

Nadanie imienia na ręce dyrektor przedszkola

Data 7 czerwca 2013 roku przepięknie wpisała się w karty historii Miejskiego Przedszkola nr 4 w Sokołowie Podlaskim. 

Tego dnia miało miejsce uroczyste nadanie imienia naszemu przedszkolu oraz objęcie honorowym patronatem naszej placówki przez Nadleśnictwo Sokołów. Oficjalnie potwierdziło się to, co dokonało się Uchwałą Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim – nosimy nazwę „Leśna Kraina”.

O wyborze imienia zdecydowały przede wszystkim dzieci i rodzice w konkursie zorganizowanym przez naszą placówkę. Chcieliśmy, aby imię placówki związane było z ekologią, lasem i przyrodą. Zwyciężyła nazwa „Leśna Kraina”. To symbol więzi z otaczającym środowiskiem, który niesie ze sobą wartości kształcące i wychowawcze – wyjaśniła podczas piątkowej uroczystości dyrektor placówki Ewa Zakrzewska- Pragniemy zaszczepić w małych obywatelach naszego pięknego kraju ideały związane z ekologią, poczuciem odpowiedzialności za środowisko w którym żyjemy. Przedszkole od dawna krzewi ideały ekologiczne, a dbałość o przyrodę należy do naszych najważniejszych zadań, które realizujemy wspólnie z Nadleśnictwem Sokołów.

Uroczystość nadania imienia rozpoczęła się o godzinie 15:00. Dyrektor przedszkola pani Ewa Zakrzewska powitała zaproszonych gości, rodziców i najmłodszych mieszkańców Leśnej Krainy – dzieci.
Po odczytaniu przez Burmistrza Miasta Pana Bogusława Karakulę Uchwały Rady Miasta w Sokołowie Podlaskim z dnia 21 maja 2013r. o nadaniu imienia „Leśna Kraina” nastąpiło uroczyste odsłonięcie loga przedszkola, które symbolizuje wszystkie cztery grupy przedszkolne: Słoneczka, Krasnale, Wiewiórki, Misie zamieszkujące w pięknej leśnej krainie.
Po złożeniu uroczystego przyrzeczenia i odśpiewaniu hymnu „Leśna Kraina”, nasze dzieci pochwaliły się swoimi umiejętnościami artystycznymi. Zatańczyły w przepięknych strojach taniec nowoczesny, ludowy, układ do muzyki irlandzkiej i ilustrację muzyczną „W grocie króla gór”. Wspaniałymi aktorami okazali się też rodzice, którzy w leśnej scenografii i przepięknych strojach wystąpili w przedstawieniu „Czerwony Kapturek”.
Po części artystycznej nastąpiło rozdanie naszym przedszkolakom odznak „Jestem Przyjacielem Przyrody” przez zacnych gości: panią Joannę Kaniuk -dyrektora Delegatury w Siedlcach Kuratorium Oświaty w Warszawie, pana Bogusława Karakulę – burmistrza Miasta Sokołów Podlaski, pana Mieczysława Sobieszczaka- naczelnika wydziału oświaty i spraw społecznych, pana Roberta Płockiego- nadleśniczego Nadleśnictwa Sokołów. Moment rozdawania odznak umilały nam występy zuchów i harcerzy z Hufca Sokołów Podlaski.
Następnie na ręce pani dyrektor Ewy Zakrzewskiej zostały złożone życzenia, listy gratulacyjne oraz kwiaty i upominki. Dzieciom najbardziej podobał się prezent od burmistrza Bogusława Karakuli – mnóstwo zabawek na plac zabaw.
Dalszą część uroczystości wypełniły przy wyjątkowo sprzyjającej tego dnia pogodzie, wspólna piknikowa zabawa, konkursy z nagrodami przygotowane przez pracowników Nadleśnictwa Sokołów, śpiewy, tańce przy muzyce zespołu VEGA, zdjęcia z maskotkami- Mrówką i Erysiem, malowanie twarzy, puszczanie baniek mydlanych.
W związku z obchodzonym „Rokiem Sosny” Nadleśnictwo Sokołów ufundowało wszystkim zgromadzonym sadzonki sosny, które będą przepiękną pamiątką przedszkolnej uroczystości.
To niebywałe święto pozostawiło niezapomniane wrażenie i chęć jeszcze lepszego wypełniania swojej misji, misji służenia dzieciom.
Mamy nadzieję, że dzięki wspólnemu przedsięwzięciu rodziców, nauczycieli i pracowników Miejskiego Przedszkola nr 4 dzieci jeszcze pełniej będą się identyfikować z placówką, i przyjmując imię Leśna Kraina nadamy tożsamość naszemu przedszkolu.
Jesteśmy pewni, że dzień ten będzie wspominany jeszcze wiele razy. Na zakończenie pragniemy podziękować wszystkim rodzicom, pracownikom Nadleśnictwa Sokołów, harcerzom i zuchom z Hufca Sokołów Podlaski, strażakom i sponsorom, którzy swoim zaangażowaniem przyczynili się do uświetnienia przedszkolnej uroczystości.