Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna

Miejska Biblioteka Publiczna im. K. I. Gałczyńskiego w Sokołowie Podlaskim jest Instytucją Kultury wpisaną do Księgi Rejestrowej Nr 2 prowadzonej przez Miasto Sokołów Podlaski i posiada następującą strukturę organizacyjną:

  • Dział dla Dorosłych
  • Dział dla Dzieci i Młodzieży
  • Czytelnia Popularnonaukowa i Internetowa
  • Multimedia i Zbiory Specjalne
  • Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Każdy z wymienionych działów Biblioteki we własnym zakresie gromadzi i opracowuje zbiory biblioteczne. Biblioteka pełni funkcję biblioteki powiatowej i wykonuje powierzone jej zadania zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 31 sierpnia 2001 roku, pomiędzy Zarządami Miasta i Powiatu. Na wykonanie tych zadań Starostwo Powiatowe przeznacza corocznie kwotę 40.000 zł. Sprawozdania z działalności Biblioteki oraz regulaminy poszczególnych działów umieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
Strona Biblioteki: http://biblsokol.org.pl