Szlak jakubowy – spotkanie z Ryszardem Zakrzewski w MBP

Ryszard Zakrzewski

Santiago de Compostela (Hiszpania) – miejsce spoczynku Św. Jakuba Większego jednego z dwunastu apostołów, uczniów Jezusa Chrystusa jest znanym już od średniowiecza ośrodkiem kultu i celem pielgrzymek.

W środę 7 grudnia 2016r. o swojej pielgrzymce do tego świętego miejsca opowiadał Ryszard Zakrzewski. Zaproszenie na to grudniowe spotkanie przyjęło wiele osób, którzy z ogromnym zaciekawieniem wysłuchali relacji z pielgrzymki oraz obejrzeli niezwykle interesujące zdjęcia.

Do Santiago de Compostela, które w czasach średniowiecza było jednym z trzech głównych celów pątnictwa (obok Rzymu oraz Ziemi Świętej), wyruszali ludzie wszystkich stanów. Na szlakach do Composteli, zwanych Drogami św. Jakuba, (Caminas de San Jacobo) znajdują się liczne schroniska (albergues), prowadzone przez bractwa i stowarzyszenia przyjaciół Dróg św. Jakuba, osoby prywatne oraz samorządy. Jednym z symboli pielgrzymki i pielgrzymów do Santiago de Compostela jest muszla przegrzebka, nazywana także muszlą świętego Jakuba. Pierwotnie w średniowieczu, muszla była symbolem ukończonej pielgrzymki, a pielgrzym otrzymywał ją po dotarciu na koniec średniowiecznego świata – przylądek Finisterre. Obecnie muszla ta stanowi znak rozpoznawczy pielgrzymów w drodze do Santiago.

Pan Ryszard już pięć razy pielgrzymował do miejsca spoczynku apostoła Jakuba.

W czasie podróży zebrał duży bagaż doświadczeń, nawiązał także mnóstwo nowych znajomości. Tego wieczoru chętnie dzielił się swoimi wspomnieniami i przeżyciami z zebranymi w Bibliotece gośćmi. Na zakończenie spotkania nagrodzony został gromkimi brawami oraz życzeniami kolejnych tak ciekawych i szczęśliwych podróży.