Ks. Biskup Antoni Dydycz

Ks. Biskup Antoni Dydycz

29 lutego 2012 na XII sesji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim podjęto uchwałę w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Sokołowa Podlaskiego Jego Ekscelencji Antoniemu Pacyfikowi Dydyczowi – Biskupowi Drohiczyńskiemu.

11 marca 2012 odbyło się w Sokołowskim Ośrodku Kultury spotkanie z cyklu „Tu pozostać muszę” z Księdzem Biskupem Antonim Pacyfikiem Dydyczem, połączone z uroczystym odczytaniem uchwały Rady Miejskiej.
„Tu pozostać muszę” to cykl spotkań organizowanych przez Sokołowski Ośrodek Kultury dla zaprezentowania postaci, które na trwałe wpisały się w krajobraz życia kulturalnego i społecznego miasta i jego okolic. Ludzi, którzy poprzez swoją twórczość bądź aktywność społeczną wzbogacają kulturę miasta, wychowują pokolenia i inspirują do działania. Tematem spotkania była nie tylko kultura, ale też wspomnienia z lat dziecięcych i młodzieńczych, a także z czasów Solidarności i stanu wojennego, które miały duży wpływ na życie Księdza Biskupa.
Uroczystego odczytania i wręczenia Księdzu Biskupowi uchwały Rady Miejskiej dokonali przewodniczący rady, p. Waldemar Hardej Ks. Bp Antoni Dydycz i Przewodniczący RM Waldemar Hardej i Burmistrz Miasta, p. Bogusław Karakula.