Nadzwyczajne walne zebranie LOT WGL

W imieniu Członków Założycieli Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Lokalnej Organizacji Turystycznej Wielki Gościniec Litewski w następujących terminach i z następującym porządkiem obrad:

I termin – 16 stycznia 2013 r. godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23
II termin – 16 stycznia 2013 r. godz. 11.30, sala konferencyjna Urzędu Miasta w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 23
Porządek obrad:
  1. Informacja o rejestracji LOT WGL w Krajowym Rejestrze Sądowym,
  2. Wybór Zarządu LOT WGL, w tym Prezesa,
  3. Wybór Komisji Rewizyjnej LOT WGL,
  4. Omówienie zasad przyjmowania członków do LOT WGL,
  5. Projekt Uchwały Walnego Zebrania Członków w sprawie wysokości rocznej składki członkowskiej, zasad jej pobierania i podziału oraz wysokości opłaty wpisowej,
  6. Sprawy różne.
Informacje na temat LOT WGL, w tym Statut i lista Członków Założycieli znajdują się na stronie internetowej www.sokolowpodl.pl pod zakładką Wielki Gościniec Litewski. Informacji udzielają także: Pani Maria Koc tel. 502 474 374 oraz Pani Maria Truszkowska tel. 508 187 506. Po zebraniu w dniu 16 stycznia 2013 r. serdecznie zapraszamy na obiad.