Jubileusz 80-lecia urodzin ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza

Goście podczas uroczystości jubileuszowych

W sobotę 22 września na sali widowiskowej Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbył się jubileusz 80-lecia urodzin ks. bpa Antoniego Pacyfika Dydycza. 

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: delegacje władz rządowych, samorządowych, Caritas Polska, duchowieństwo, siostry zakonne, bracia kapucyni, służby mundurowe, Bractwo Kurkowe.

Pierwsza oficjalna część rozpoczęła się od wykonania utworu Fryderyka Chopina przez Piotra Wicenciaka na skrzypcach oraz Anety Mroczek na fortepianie. Następnie Dyrektor Sokołowskiego Ośrodka Kultury Marcin Celiński powitał publiczność i wyraził zadowolenie, że tak wspaniała uroczystość odbywa się właśnie w ośrodku kultury w Sokołowie Podlaskim.

Dyrektor Caritas Diecezji Drohiczyńskiej oraz sekretarz ks. bpa Antoniego Dydycza –  ks. Łukasz Gołębiewski – powitał zgromadzonych gości i zabawiał żartami uczestników jubileuszu.

Między występami artystycznymi Zespołu Pieśni i Tańca „Sokołowianie”, Anny Maliszewskiej i Michała Ostromeckiego oraz zespołów „Seniorynki” i „Złote Lata”, publiczność mogła obejrzeć na ekranie opowieść Jubilata o swojej drodze życia.

Po części oficjalnej goście zgromadzili się w Domu Miłosierdzia, gdzie wszyscy mogli złożyć życzenia ks. bpowi Antoniemu Dydyczowi oraz wręczyć upominki.