Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców

Plakat promocyjny

oraz osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Informujemy, że w dniu 8 stycznia, w godzinach 10:00 – 14:00 w Urzędzie Miasta w Sokołowie Podlaskim przy ul. Wolności 21 odbędzie się dyżur konsultanta Punktu Konsultacyjnego Krajowego Systemu Usług.

Zapisy na konsultacje odbywają się pod numerem 501 479 256 lub drogą elektroniczną marta.maciejewska.pkksu@gmail.com.
W kolejnych miesiącach dyżury będą odbywać się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Zakres usług oferowanych przez PK KSU jest każdorazowo dopasowany do zdiagnozowanego problemu biznesowego klienta i jego potrzeb.
PK KSU świadczy:
– usługi informacyjne – bezpłatne
–  usługi doradcze – dofinansowane w 90% ze środków UE i budżetu państwa
Więcej informacji nt. zakresu oraz zasad korzystania z usług oferowanych przez PK KSU znajdą Państwo na stronie www.triada-chelm.pl w zakładce Projekty w trakcie realizacji/Punkt Konsultacyjny KSU.
Bezpłatne usługi informacyjne obejmują m.in.:
– administracyjno- prawne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
– możliwości uzyskania finansowania z różnych źródeł,
– prawo ochrony konkurencji, ochrona własności intelektualnej,
– systemy jakości ISO 9001 i HACCP,
– wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
– korzystanie z bazy CEIDG i platformy ePUAP,
– pomoc w doborze i nawiązaniu współpracy z odpowiednimi usługodawcami usług specjalistycznych.
Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje!!!
501 479 256
Projekt realizowany ze środków UE w ramach poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług”.