Debata „Bezpieczny, przyjazny Sokołów Podlaski”

Burmistrz Miasta podczas debaty

28 listopada w galerii Sokołowskiego Ośrodka Kultury odbyła się debata młodzieży wszystkich szkół (od podstawowych po średnie), podejmująca problematykę bezpieczeństwa w Sokołowie Podlaskim.

Debata została zorganizowana przez młodzież Publicznego Gimnazjum nr 2, wraz z zespołem nauczycieli: dyrektorem, panem Jerzym Ostromeckim, panią Renatą Kalicką, Ewą Murek- Szotko, Joanną Turos, Małgorzatą Brzozowską i panem Krzysztofem Siemieniukiem.
W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: władze miasta, dyrektorzy szkół, placówek oświatowych i kulturalnych, eksperci d.s. profilaktyki i wychowania, obserwatorzy.
Młodzież z każdej szkoły zaprezentowała swoje stanowisko na temat bezpieczeństwa w swojej szkole i w mieście. Przedstawiciele samorządów uczniowskich wskazali na zagrożenia, z jakimi spotykają się w życiu codziennym. Zagrożenia te dotyczyły wielu obszarów życia, m.in. ruchu drogowego, dostępności środków uzależniających, przemocy fizycznej i psychicznej, określonych miejsc w mieście, w których ich bezpieczeństwo jest zagrożone. Uczniowie zgłosili również konkretne postulaty, które ich zdaniem miałyby służyć podniesieniu bezpieczeństwa i atrakcyjności miasta.
Z uwagą zostały wysłuchane wystąpienia gości, którzy przedstawili oferty zajęć kulturalnych, edukacyjnych, profilaktycznych i sportowych dostępnych dla młodzieży na terenie SOK, OSIR i ORP-y. Okazuje się, że są to bardzo ciekawe propozycje zajęć, umożliwiające rozwijanie zainteresowań, zdolności, a także pozwalające atrakcyjnie spędzić czas wolny.
Debata została pozytywnie oceniona przez ekspertów, gości oraz młodzież. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie w mieście dotyczące problematyki bezpieczeństwa, w którym głos zajęła młodzież szkolna. Oto wybrane opinie uczniów po spotkaniu: „Jesteśmy zadowoleni z tego, że mogliśmy wziąć udział w debacie, że nasze zdanie się liczy” (Agata Ewiak, Paulina Borychowska). „Bardzo się cieszę, ze pan Burmistrz zainteresował się naszymi pomysłami i poważnie się do nich odniósł. Mam poczucie, że dzięki temu mamy szanse wpłynąć na zmiany w naszym mieście. (Paweł Moczulski).
Cieszy fakt, że mamy zdolną, kreatywną młodzież, która odważnie podjęła rzeczową dyskusję w tak ważnej problematyce, jaką jest bezpieczeństwo. Liczymy wszyscy na to, że władze miasta pozytywnie podejdą do realizacji postulatów zgłoszonych przez młodzież.