Aktywny obywatel – konferencja w Urzędzie Miasta

Sokołowscy harcerze

Sala konferencyjna Urzędu Miasta przybrała harcerskie barwy i wypełniła się po brzegi ludźmi w różnym wieku, często w mundurach zuchowych i harcerskich. Salę ozdobiły symbole harcerskie, zaś przyległe korytarze – wystawa kronik oraz fotografii „Z dziejów Sokołowskiego Harcerstwa”.

14 kwietnia odbyła się Konferencja „Harcerskie wychowanie do aktywności obywatelskiej”. Licznie zgromadzonych gości powitali phm Grzegorz Nowotniak Komendant Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Sokołowie Podlaskim i hm. Bożenna Hardej Komendantka Sokołowskiego Domu Harcerza słowami – spotkaliśmy się na przedsięwzięciu zorganizowanym z okazji Europejskiego Roku Wolontariatu, w ramach Programu Wychowawczego Hufca „Aktywny Obywatel”. Harcerstwo Polskie istnieje już 100 lat, Harcerstwo Sokołowskie 96 lat! Zatem tyle już lat w naszym kraju i naszym mieście istnieje wolontariat, bo przecież Służba Harcerska jest formą aktywności obywatelskiej. Nasz wolontariat jest płaszczyzną współpracy wielu osób i instytucji naszych miast i wsi Powiatu Sokołowskiego. Teatralną prezentację wolontariatu, mieliśmy okazję obejrzeć podczas sokołowskiej premiery spektaklu „Oskar i Pani Róża” reżyserii Grzegorza Jacha, w którym w role aktorów wcielili się harcerze.
W tym dniu zaszczyciło swoja obecnością wiele osób. Trudno ich wszystkich wyliczyć. Byli to wieloletni harcerze i przyjaciele harcerstwa. Wśród nich: hm. Krzysztof Budziński – Z-ca Naczelnika ZHP, hm. Michał Bagiński – Komendant Mazowieckiej Chorągwi ZHP, Joanna Banasiak – Dyrektor Delegatury KO w Płocku, Waldemar Hardej Przewodniczący Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim, Bogusław Karakula – Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski, Jerzy Maksjan – Wiceburmistrz Miasta Sokołów Podlaski, mł.insp. Karol Szwalbe – Komendant Powiatowy Policji w Sokołowie Podlaskim wraz z Naczelnikiem Prewencji kom. Mirosławem Olszewskim,
Danuta Zadrożna Prezes Oddziału ZNP, Elżbieta Świszczewska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, byli komendanci hufca: hm. Stanisław Jurczak, hm. Aniela Zemło, hm. Józef Truszkowski, hm. Janusz Tokarski, burmistrzowie, wójtowie, dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy rożnego typu instytucji, rodzice, harcerze, instruktorzy i sympatycy tego ruchu.
Po długich powitaniach głos zabrał druh Krzysztof Budziński Zastępca Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego, który poinformował, że na wniosek Komendy Hufca
w Sokołowie Podlaskim i Komendy Mazowieckiej Chorągwi w Płocku Naczelnik ZHP przyznał panu Bogusławowi Karakuli Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski Honorowe
Wyróżnienie „Niezawodny Przyjaciel” i wręczył symboliczną Laskę Skautową. Pan burmistrz otrzymał gratulacje w imieniu Komendy i Kadry Hufca. Ten tytuł „Niezawodnego Przyjaciela” jest wyrazem naszego uznania za serdeczne, wieloletnie wsparcie naszej działalności.
Wszyscy wiemy, że Pan Burmistrz zawsze nam pomaga i zawsze możemy na niego liczyć. To honorowe wyróżnienie przyznawane jest dla osób wyjątkowych. Pierwszą „Laskę Skautową” otrzymał Wielki Polak, Obywatel Świata Papież Jan Paweł II w 1997 roku w Gnieźnie. Wśród osób uznanych za Niezawodnych Przyjaciół są również m.in. prezydenci Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński oraz Kardynał Józef Glemp, a także nasz biskup Antoni Pacyfik Dydycz.
Dh Grzegorz Nowotniak przedstawił prezentację multimedialną „Sokołowskie Harcerstwo dawniej i dziś”. Przybliżył historię tej organizacji od czasów jej powstania, czyli od roku 1915 oraz chronologicznie przedstawił istotne daty, ważne przedsięwzięcia, w środowiskach działania poszczególnych jednostek zuchowych i harcerskich, głównie w na terenie powiatu oraz w Sokołowskim Domu Harcerza przy ul. Kościuszki 11 i Harcówce VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego działającego przy Sokołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej od 1975 roku. Podkreślił, że hufiec to nie tylko atrakcyjne działania, ale przede wszystkim ludzie. Ludzie pełni pasji, talentów, poświęcenia, zaangażowania. Przedstawił portrety poprzednich komendantów hufca oraz instruktorów pełniących obecnie funkcje w hufcu. Zebrani mieli okazję zobaczyć stare i nowe fotografie z różnych imprez, rozpoznać na nich siebie i swoich przyjaciół, przypomnieć sobie „dawne czy aktualne dzieje w harcerskim mundurze…”. Wielu z zebranych miało okazję rozpoznać siebie i wspomnieć dawne lata.
Po tym wystąpieniu rozpoczęły sie prezentacje prelegentek przewidzianych na tą wyjątkową konferencję. Druhna phm. Joanna Banasiak, dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Płocku, wygłosiła referat p.t. „Harcerska Metoda Wychowawcza a program wychowawczy szkoły”. Trzy Druhny, które „wyrosły” z sokołowskiego hufca, a teraz pracują w naszej jednostce nadrzędnej Głównej Kwaterze ZHP w Warszawie przedstawiły bardzo ciekawe prezentacje. Pwd. Marta Lipska, instruktorka Wydziału promocji GK ZHP, prezentację omawiającą „Samorządność w organizacji pozarządowej, czyli zaangażowanie ZHP w kampanie społeczno-edukacyjne”, a hm.
Aleksandra Joniec-Kur, Szefowa Biura GK ZHP i pwd. Justyna Wilk – Członkini Biura GK ZHP pokazującą 100 lat wolontariatu.
Wszyscy wiedzą, że sokołowscy harcerze włączyli się do programu Profilaktyka a TY i są inicjatorami projektu Profilaktyka a Harcerstwo. Działania w tej dziedzinie zaprezentowała phm. Anna Hilaruk z VII Osiedlowego Szczepu Harcerskiego im. Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, koordynator krajowy PaH. Program Profilaktyka a Harcerstwo stał się już bardzo rozpoznawalny w całej Polsce, a zainaugurowany została w Sokołowie Podlaski 2 października 2009 roku. Dh insp. hm. Grzegorz Jach Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji pogratulował władzom miasta wspaniałego harcerstwa, które doskonale działa od tylu lat oraz faktu, że właśnie dzięki temu, w tym mieście, powstał słynny już w kraju i nie tylko, nowy projekt Profilaktyka a Harcerstwo. To dzięki temu projektowi i ogromnemu zaangażowaniu harcerzy w działania programu Profilaktyka a Ty, sprawia, że Sokołów Podlaski jest promowany i bardzo pozytywnie prezentowany na terenie całego kraju i poza jego granicami.
Dh Grzegorz Nowotniak przedstawił analizę ankiety i sondy publicznej przeprowadzonej przez zuchów, harcerzy i instruktorów wśród dorosłych mieszkańcami naszego miasta i powiatu, celem poznania opinii n.t. harcerstwa, sprawdzenia czy jesteśmy aktywni, otwarci, widoczni, potrzebni. Wyniki były bardzo ciekawe. Pokazały jednak, że w naszym mieście harcerstwo jest bardzo mocno umiejscowione i trudno wyobrazić sobie, aby go zabrakło.
Były też dwa razy tak zwane „przerywniki”: Scenka historyczna z udziałem zucha Wojtusia z 13 Gromady Zuchowej „Mali Odkrywcy” i jego mamy dh. Agnieszki Damentko-Wała członkini 5 Kręgu Instruktorskiego „Słonecznik” oraz część artystyczna w wykonaniu 40 Drużyny Harcerskiej „Kamyki” im. A. Kamińskiego ze Szkoły Podstawowej w Kosowie Lackim, przygotowana przez drużynową dh. phm. Hannę Ratyńską i p. Witolda Radomskiego. Pięknie brzmiały stare i nowe pieśni harcerskie, dzięki którym drużyna dwa razy była laureatem Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki w Siedlcach, a raz wyśpiewała nagrodę publiczności. Był też w ich wykonaniu akcent uczczenia „rocznicy smoleńskiej”. Wiersz „Kolory pamięci” autorstwa dh. Hanny Ratyńskiej, dedykowany ofiarom tragedii oraz nostalgiczna piosenka M.
Grechuty „Świecie nasz”.
Słowa uznania dla Sokołowskiego Hufca i jego władz wyrazili też w swoich wystąpieniach druh Krzysztof Budziński Zastępca Naczelnika ZHP, p. Bogusław Karakula Burmistrz Miasta, p. Waldemar Hardej Przewodniczący Rady Miasta, p. Elżbieta Świszczewska Pełnomocnik Burmistrza d.s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Na konferencji mogliśmy wyciągnąć bardzo ciekawe wnioski. Poznać ciekawe kierunki rozwoju tej 100 letniej organizacji. Pokazane zostało, że harcerstwo wychowuje, uczy odwagi, pracowitości, aktywności, odpowiedzialności, zaradności, rozwija talenty i zainteresowania oraz kształtuje osobowości.

Prowadzący Konferencję wyrazili słowa podziękowań i wdzięczności za obecność gości oraz przypominając bliskość szczególnych dni – a rano… zabiją nam dzwony i serca. Wielkanoc!” złożyli serdeczne życzenia zdrowia, słońca, pokoju i dobra.

ST