Dni Sokołowa 2011

Już od dziesięciu lat w ramach Dni Sokołowa Podlaskiego organizowane są Europejskie Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne. Ten Międzynarodowy Festiwal Kultur i Tradycji Krajów Europy Środkowej i Wschodniej stał się jedną z największych i najbardziej znanych imprez folklorystycznych we wschodniej Polsce.

W ciągu dekady uczestniczyło w nim prawie 200 zespołów pieśni i tańca, śpiewaczych, kapel ludowych z kilkunastu krajów europejskich, a nawet z dalekiej Azji. W trakcie festiwalu odbywały się co roku liczne koncerty folklorystyczne, ale też wystawy, sesje popularnonaukowe, jarmarki rękodzieła ludowego, pokazy kuchni regionalnej, młodzieżowe warsztaty międzykulturowe, korowody, spektakle teatrów ulicznych, występy kapel folkowych i koncerty plenerowe z udziałem największych gwiazd polskiej sceny muzycznej.
Każdego roku motywem przewodnim ENSF był inny region środkowej lub wschodniej Europy. Poznawaliśmy więc Podlasie, Polesie, Wołyń, Siedmiogród, Morawy, Karpaty Wschodnie, Gruzję, Bałkany. Była edycja poświęcona Romom, z udziałem cygańskich artystów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech. W czasie jednego z festiwali opowiadaliśmy o ludziach gór, goszcząc zespoły góralskie z Huculszczyzny, słowackich Tatr i Żywiecczyzny.
W 2011 r. w ramach Nadbużańskich Spotkań wybierzemy się w podróż Wielkim Gościńcem Litewskim, będącym najważniejszym traktem handlowym i pocztowym dawnej Rzeczpospolitej. W tym przedsięwzięciu towarzyszyć będą nam goście z Litwy, Łotwy, Białorusi, Ukrainy, Rosji i Polski.
Festiwal rozpocznie się 26 maja 2011 r. konferencją poświęconą walorom kulturowym i krajobrazowym miejscowości położonych na trakcie WGL, wiodącym z Warszawy do Wilna oraz możliwościom wytyczenia nowego szlaku kulturowego na tej trasie. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w Sokołowskim Ośrodku Kultury. W programie przewidziane są prezentacje poszczególnych miast i gmin oraz wystąpienia ekspertów. Gość z Saksonii – Anhalt (Niemcy) Bettina Quaeschning zaprezentuje temat „Rozwój szlaków kulturowo-turystycznych oraz ich wpływ na gospodarkę regionu na przykładzie Saksonii – Anhalt”. Cezary Molski, wicedyrektor Departamentu Współpracy Regionalnej Polskiej Organizacji Turystycznej przedstawi wykład „Tendencje i prądy w obecnej turystyce europejskiej, dobrze zaplanowany szlak kulturowo-turystyczny – jak się to robi w Europie i w Polsce”. Wojciech Kłosowski, specjalista ds. rozwoju lokalnego opowie o „Szlakach kulturowo-turystycznych jako narzędziach rozwoju lokalnego”. Po wystąpieniach przewidziana jest dyskusja na temat współpracy przy tworzeniu szlaku Wielkiego Gościńca Litewskiego.
Drugiego dnia festiwalu 27 maja w sali widowiskowej SOK odbędzie się koncert zespołów folklorystycznych. Publiczności i komisji artystycznej zaprezentują się zespoły z Litwy, Łotwy, Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz Polski. Wystąpią także gospodarze – Zespół Pieśni i Tańca „Sokołowianie” z Sokołowa Podlaskiego. Tego dnia otwarta zostanie również wystawa fotograficzna, zatytułowana „Święto Folkloru w Sokołowie Podlaskim”. Ekspozycja będzie się składała z kilkudziesięciu fotografii, wykonanych w czasie dziewięciu poprzednich edycji festiwalu.
W piątek 27 maja rano rozpocznie się też Jarmark Rękodzieła Ludowego, z udziałem artystów ludowych, rękodzielników, gospodyń wiejskich, właścicieli gospodarstw agroturystycznych. Obok ludowej rzeźby, tkanin, wycinanek znajdą się tu specjały kuchni regionalnych i ekologiczne przysmaki z Podlasia i Litwy. Jarmark potrwa do 28 maja włącznie.
Ostatniego dnia festiwalu w sobotę 28 maja odbędzie się podsumowujący Nadbużańskie Spotkania Folklorystyczne koncert plenerowy. Tym razem nie przy ul. Piłsudskiego, a w Parku im. M.K. Ogińskiego w Przeździatce. W pięknym parkowym otoczeniu, nad stawem ustawiona zostanie specjalna scena, na której już od godz. 16.00 występować będą znakomici artyści. Będą to m.in. Majka Jeżowska z zespołem, Kabaret „Smile”, Patrycja Markowska, Zespół IRA. W trakcie imprezy zaprezentują się także zespoły folklorystyczne, zostaną im również wręczone nagrody za udział w festiwalu. Koncert plenerowy zakończy się około północy.
Patronat medialny nad festiwalem objęli: TVP Warszawa, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie, „Tygodnik Siedlecki”, „Wieści Sokołowskie”, „Gazeta Ogłoszeniowa”.
Szczegółowe informacje na temat festiwalu i koncertu plenerowego będą się ukazywały na stronie www.sok.sokolowpodl.pl. Zapraszamy!