III sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2006r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się III Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

4. Informacja Burmistrza Miasta o aktualnym stanie miasta.

5. Projekt uchwały RM w spr. obniżenia średniej ceny żyta.

6. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

7. Projekt uchwały RM w spr. określenia stawek podatku od środków transportowych i poboru podatku na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego.

8. Projekt uchwały RM w spr. stawek podatku od posiadania psów na terenie miasta Sokołowa Podlaskiego, sposobu poboru oraz zwolnień.

9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w Budżecie Miasta 2006r. (dot. zakupu samochodu dla OSP Cukrownia).

10. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w Budżecie Miasta 2006r. (dot. czyszczenia i bieżącej konserwacji cieków wodnych i stawów na terenie miasta).

11. Przyjęcie protokołu II Sesji Rady Miejskiej.

12. Sprawy różne.

13. Zapytania, interpelacje radnych.

14. Zamknięcie Sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Jacek Niemirski