II Edycja konkursu „SUPER – GIMBUS 2006/2007”

Salezjańska Fundacja „Ku Mądrości” im. dr Anny Dux działająca w Sokołowie od 2003 roku jest organizacją wspierającą edukację i wychowanie dzieci i młodzieży uczących się na naszym terenie.

Jej dotychczasowa działalność polega m. in. wspieraniu i promowaniu poprzez stypendia naukowe uczniów bardzo zdolnych a także na przyznawaniu stypendiów socjalnych dla młodzieży mającej trudną sytuacje materialną w rodzinie. Zgodnie z pragnieniem pomysłodawczyni Fundacji – pani dr Anny Dux, ma ona w sposób szczególny promować tych, którzy odznaczają się pracowitością, wysokimi osiągnięciami naukowymi, zaangażowaniem w swoim środowisku. Sama nazwa „Ku Mądrości” dość jasno ten cel określa.

Dnia 6 grudnia br. Fundacja wraz z firmą EDCOM już po raz drugi organizuje konkurs na „Najlepszego Gimnazjalistę Powiatu Sokołowskiego” pod hasłem „SUPER – GIMBUS 2006/2007”. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski – Pan Bogusław Karakula oraz Starosta Powiatu Sokołów Podlaski – Pan Antoni Czarnocki. Ideą konkursu jest promowanie najlepszych uczniów naszych gimnazjów, posiadających wysoką motywację do pracy, posiadających szerokie zainteresowania, aktywnie działających w swoim środowisku lokalnym. Przyznawanie każdego roku tytułu „Najlepszego Gimnazjalisty Powiatu” ma motywować uczestników do pracy naukowej, godnego reprezentowania szkoły a także by było wynagrodzeniem ich codziennej pracy na tym polu.

Według regulaminu konkursu, każde gimnazjum reprezentuje jeden uczeń, który osiągnął najwyższą liczbę punktów w etapie szkolnym, dodatkowo ma bardzo dobrą opinię w szkole oraz aktywnie działa w swoim środowisku.

Gospodarzami imprezy są sokołowskie Szkoły Salezjańskie, na terenie których konkurs ten jest organizowany. Finał konkursu ma charakter turnieju z udziałem publiczności. Każdy z uczestników może zaprosić swoja klasę, by dopingowała go w walce. Nagrodą główną jest ufundowany przez firmę EDCOM sprzęt komputerowy. Nagrodami dodatkowymi są: sprzęt RTV, „indeksy” do Salezjańskiego Liceum na przyszły rok szkolny oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu.

Prezes Fundacji „Ku Mądrości”

Ks. Rafał Wroniecki SDB