Nagłówki

XLII Sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2006r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLII Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.

2. Ustalenie porządku obrad.

3. Zapytania, interpelacje radnych.

4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Projekt uchwały RM w spr. określenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości punktu dla ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników Centrum Pomocy Socjalnej w Sokołowie Podlaskim.

7. Projekt uchwały RM w spr. ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

8. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2006:

1) Odczytanie projektu uchwały budżetowej.

2) Stanowisko Burmistrza Miasta w sprawie stanowiska Komisji II.

3) Dyskusja i głosowanie poprawek zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej nie powodujących zmniejszenia dochodów lub zwiększenia wydatków i jednocześnie zwiększenia deficytu budżetowego.

4) Głosowanie nad uchwałą budżetową.

9. Zatwierdzenie planu pracy Rady Miejskiej.

10. Przyjęcie protokołu XLI Sesji Rady Miejskiej.

11. Sprawy różne.

12. Zamknięcie Sesji.