Obwieszczenie

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski w sprawie osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP.

Burmistrza Miasta Sokołów Podlaski

Na podstawie § 13 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 sierpnia 2001 r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Sejmu i do Senatu (Dz.U. z 2001 r. Nr 84, poz. 922 z późn.zm.)

Zawiadamia

że spis osób uprawnionych do udziału w wyborach do Sejmu i do Senatu zarządzonych na dzień 25 września 2005 r. wyłożony będzie do publicznego wglądu w Urzędzie Miasta Sokołowa Podlaskiego ul. Wolności 21, pokój Nr 13 (I piętro) w dniach:

19 września (poniedziałek) w godz. 8.00-16.00

20 września (wtorek) w godz. 8.00-17.00

21 września (środa) w godz. 8.00-16.00

22 września (czwartek) w godz. 8.00-17.00

23 września (piątek) w godz. 8.00-16.00

Informacja telefoniczna: 781 75 48

Burmistrz Miasta

/-/ Bogusław Karakula