Wykaz składów obwodowych komisji wyborczych w Sokołowie Podlaskim w wyborach parlamentarnych

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego podaje do publicznej wiadomości wykaz składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Sokołowie Podlaskim w wyborach parlamentarnych:

OKW nr 1 z/s w publicznym Gimnazjum Nr 2 ul.Repkowska 3

Magdalena Toczyska

Krystyna Kozakiewicz

Józef Flaziński

Sławomir Krystosiak

Katarzyna Tararuj

Renata Bocian

Aleksandra

Wróblewska

Bożena Skóra

Józefa Trusiak

Radosław Retko

Krzysztof Krysiak

OKW nr 2 z/s w Szkole Podstawowej nr 4 ul.Kupientyńska 15

Julian Celiński

Hanna Lecyk

Krzysztof Marcin Kalinowski

Katarzyna Kryszczuk

Dagmara Sandrykowicz

Andrzej Ziemak

Leszek Radzikowski

Monika Wasilewska

Paweł Flaziński

Barbara Koszewska

Olga Kamont

OKW nr 3 z/s w Sp-lni Inwalidów „Chegos” ul.Lipowa 52

Agnieszka Anna Kosowska

Anna Kokocińska

Teresa Tararuj

Dorota Odziemczyk

Emilia Brzozowska

Andrzej Krzysztof Prokopczuk

Joanna Żółkowska

Jerzy Kosowski

Andrzej Robert Głowacz

Sławomir Kryszczuk

Paweł Wyszomierski

OKW nr 4 z/s w Publicznym Gimnazjum nr 1 ul.Skłodowskiej 24

Janusz Ostrowski

Małgorzata Żochowska

Barbara Wojewódzka

Danuta Przystupa

Paweł Rogowski

Piotr Przysztupa

Paweł Środa

Monika Sawicka

Dariusz Gerstel

Luiza Żach

Jolanta Cieślar

OKW nr 5 z/s w Sokołowskim Ośrodku Kultury ul.Wolności 27

Mieczysław Bogaj

Marlena Gałecka

Katarzyna Rusiniak

Małgorzata Łukasik

Marek Milik

Grażyna Sandrykowicz

Bogumiła Korbuszewska

Kinga Józefa Czarnecka

Sylwester Stolarczyk

Wioletta Wycech

Alicja Kalata

OKW nr 6 z/s Liceum Ogólnokształcące ul.Sadowa 11

Grzegorz Biernat

Hanna Kulik

Dorota Anna Prokopczuk

Jerzy Eugeniusz Dudek

Marian Koć

Jadwiga Bałkowiec

Lech Rytel

Marlena Księżpolska

Ewa Krystosiak

Marzena Wielogórska

Radosław Rybak

OKW nr 7 z/s w Spółdzielni Mieszkaniowej ul.KS.Bosco 10

Krystyna Sarna

Urszula Protaziuk

Paweł Kryszczuk

Krzysztof Orzeł

Katarzyna Rydzewska

Eugeniusz Małyszka

Janusz Madoń

Jolanta Bogaj

Monika Mosiej

Andrzej Gąszczak

Marzena Tymińska

OKW nr 8 z/s w Szkole Podstawowej nr 2 ul.Węgrowska 12

Dorota Skrzypek

Wincenty Trębiski

Mieczysław Orzeł

Zbigniew Kwiatkowski

Andrzej Jadczuk

Urszula Kruszewska

Adam Orzeł

Katarzyna Piotrowska

Hubert Piotr Pencak

Antonina Orłowska

Marzena Góral

OKW nr 9 z/s w Szpitalu Powiatowym SPZOZ ul.KS.Bosco 5

Edward Świerk

Ewa Suchozebrska

Włodzimierz Rybak

Agnieszka Piotrowska

Anna Prokopczuk

Krystyna Dudek

Robert Maciej Wasilczuk

Marianna Rusiniak

Małgorzata Wasilewska

Tadeusz Rytel

Ewa Siezieniewska

*Wszyscy członkowie Obwodowych Komisji Wyborczych są mieszkańcami Sokołowa Podlaskiego i figurują w Stałym Rejestrze Wyborców Miasta Sokołów Podlaski

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

Bogusław Karakula

Obwodowa KW nr 1 z/s

w Publicznym Gimnazjum Nr 2

ul. Repkowska 3

Obwodowa KW nr 2 z/s

w Szkole Podstawowej Nr 4

ul. Kupientyńska 15

Obwodowa KW nr 3 z /s

w Sp-ni Inwalidów

„Chegos”

ul. Lipowa 52

Obwodowa KW nr 4 z /s

w Publicznym

Gimnazjum Nr 1

ul. Skłodowskiej 24

Obwodowa KW nr 5 z/s

w Sokołowskim Ośrodku Kultury

ul. Wolności 27

Obwodowa KW nr 6 z/s

Liceum Ogólnokształcące

ul. Sadowa 11

Obwodowa KW nr 7 z/s

w Spółdzielni Mieszkaniowej

ul.Ks. Bosco 10

Obwodowa KW nr 8 z/s

w Szkole Podstawowej Nr 2

ul. Węgrowska 12

Obwodowa KW nr 9 z/s

w Szpitalu Powiatowym

SP ZOZ

ul.Ks. Bosco 5

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

Bogusław Karakula