XXI Sesja Rady Miejskiej

W dniu 27 maja 2004 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XXI Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Zapytania, interpelacje radnych,
4. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta w roku 2004.
7. Projekt uchwały RM w spr. przyznania Nagrody Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
8. Projekt uchwały RM w spr. powołania Komisji ds. Integracji Europejskiej, Planowania Rozwoju Lokalnego i Promocji Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim.
9. Projekt uchwały RM w spr. zaciągnięcia zobowiązania nie mającego pokrycia w budżecie na rok 2004 (budowa IV segmentu budynku mieszkalnego przeznaczonego na lokale socjalne przy ul.Ząbkowkiej)
10. Projekt uchwały RM w spr. zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr XXXIV/189/2001 z dnia 21 czerwca 2001 r. w spr. ustalenia wysokości opłat za świadczenia realizowane przez Miasto w przedszkolach miejskich, wykraczające poza obowiązujące podstawy programowe wychowania przedszkolnego.
11. Projekt uchwały RM w spr. zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad i zwolnień od tych opłat.
12. Projekt uchwały RM w spr. zasad sprawiania pogrzebu oraz zasad zwrotu kosztów pogrzebu.
13. Sprawy różne.
14. Zamknięcie Sesji.