Informacja Burmistrza w sprawie głosowania 13 czerwca

Szanowni Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego. W dniu 13 czerwca 2004r. zapraszam Państwa do dwóch lokali wyborczych, które znajdować się będą w tych samych obiektach, w których głosowaliśmy dotychczas. W tym dniu odbędą się dwa głosowania, a mianowicie: wybory do Parlamentu Europejskiego oraz bardzo ważne dla wszystkich mieszkańców naszego miasta – referendum lokalne w sprawie przejęcia za odpłatnością przez Miasto Sokołów Podlaski obowiązku właścicieli, użytkowników wieczystych, posiadaczy nieruchomości w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu nieruchomości (Uchwała Nr XVII/96/2004 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 29 marca 2004r.).

Jest to pierwsza w historii funkcjonowania samorządu lokalnego szeroka konsultacja społeczna, która pozwala mieszkańcom Sokołowa Podlaskiego, posiadającym prawa wyborcze, współdecydować w ważnej sprawie dotyczącej całej społeczności lokalnej. Dlatego też zachęcam gorąco do skorzystania z tego szczególnego uprawnienia mieszkańców do bezpośredniego udziału w podejmowaniu decyzji w sprawie sposobu płatności i odbioru odpadów z posesji indywidualnych i wspólnych. Państwa głos w referendum w dniu 13 czerwca 2004r. spowoduje:

  • likwidację dzikich wysypisk na terenie miasta,
  • widoczną dla wszystkich poprawę porządku w mieście,
  • a przede wszystkim skuteczną eliminację tzw. podrzucania śmieci,
  • obniżenie kosztów wywozu odpadów poprzez m.in. niepłacenie za wywóz podrzuconych, cudzych śmieci, co nagminnie występuje na terenie osiedli mieszkaniowych.

Serdecznie zapraszam do urn.

Burmistrz Miasta
Sokołowa Podlaskiego
/-/ Bogusław Karakula