„Pomóżmy Zwierzętom w Naszym Mieście”

W Szkole Podstawowej Nr 2 w Sokołowie Podlaskim wzorem roku ubiegłego zorganizowano akcję pomocy zwierzętom. W dniach od 10.02 do 31.03 2004 zbierano drobne kwoty pieniędzy oraz suchą karmę. W tym roku uczniowie zebrali 94 zł, które zostały przekazane na potrzeby tymczasowej przechowalni zwierząt zlokalizowanej na terenie Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno – Komunalnych w Sokołowie Podlaskim.

Do akcji włączył się aktyw Ligi Ochrony Przyrody pod kierunkiem Pani J. Świeżak oraz Samorząd Uczniowski pod kierunkiem Pani W. Turos. Równolegle z akcją odbywał się konkurs prac plastycznych „Zwierzęta nasi przyjaciele” oraz spotkanie z lekarzem weterynarii.

Serdecznie dziękuję Paniom Nauczycielkom i uczniom za godną naśladowania akcję. Akcja przyczynia się niewątpliwie do podniesienia świadomości ekologicznej młodego pokolenia. Życzę sukcesów w dalszej działalności na rzecz naszego wspólnego środowiska naturalnego.

Burmistrz
Bogusław Karakula