III Miejski Konkurs Zbiórki i Segregacji Surowców Wtórnych

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim ogłasza III edycję Konkursu Miejskiego „Zbiórki i segregacji surowców wtórnych”. Zapraszamy do udziału uczniów szkół wszystkich szczebli z terenu miasta Sokołowa Podlaskiego.

SPONSOR NAGRÓD:
Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego

WSPÓŁORGANIZATORZY KONKURSU:
Spółdzielnia Inwalidów „Chegos” w Sokołowie Podlaskim

REGULAMIN KONKURSU:
Czas trwania Konkursu: 01.04.2004 r – 31.05 2004 r.
Przekazanie wyników konkursu: Dyrektorzy poszczególnych szkół przekażą do Urzędu Miasta informację o wynikach konkursu do dn.31.05 2004 r.

Asortyment surowców wtórnych:

– makulatura z podziałem na papier gazetowy i tekturę opakowaniową
– tworzywa sztuczne – PE
– szkło
– puszki aluminiowe

Odbiorca surowców: Spółdzielnia Inwalidów „Chegos” w Sokołowie Podlaskim

Organizacja: Zbiórka surowców wtórnych prowadzona jest w szkołach wraz z ewidencją dla poszczególnych rodzajów. Surowce mogą być przekazywane cyklicznie odbiorcy, który prowadzi ważenie i ewidencję zdanych surowców dla poszczególnych szkół. S.I.”Chegos” prowadzi również instruktaż w zakresie segregowania odpadów, zapewnia niezbędne worki i opakowania, a także służy pomocą w zakresie transportu surowców.

Reguły wyłaniania zwycięzców: ocenie podlegać będą ilość zebranych odpadów oraz prawidłowość ich segregowania.

Ocena wyglądała będzie następująco:

[(ilość wysegregowanej makulatury / ilość uczniów) + (ilość wysegregowanych tworzyw sztucznych / ilość uczniów) + (ilość wysegregowanego szkła / ilość uczniów) + (ilość wysegregowanych puszek aluminiowych / ilość uczniów)] / 4.

Odpady zmieszane nie będą brane pod uwagę w ogólnej klasyfikacji.

Dyrektorzy jednostek wyłonią przedstawicieli szkoły (klasę), którzy włożyli najwięcej wysiłku w uczestnictwo w konkursie, do reprezentowania szkoły podczas odbierania nagrody.

NAGRODY:
Nagrodą w konkursie jest wycieczka dla dwóch klas, które zbiorą największą ilość prawidłowo przesegregowanych odpadów. Dla zwycięskiej szkoła ufundowany zostanie Puchar

UWAGA! Nie przewiduje się dodatkowego wynagrodzenia za przekazane odbiorcy surowce wtórne.

Informacji w sprawie konkursu udzielają:

Spółdzielnia Inwalidów „Chegos”
Andrzej Perycz
tel.787 76 92

Urząd Miasta w Sokołowie Podlaskim
Radosław Rybak
tel.787 26 21 w 47