Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Podniesienie jakości powietrza poprzez instalację OZE w Sokołowie Podlaskim”

9 września 2016

Miasto Sokołów Podlaski ogłasza otwarty nabór partnerów do projektu realizowanego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii, typ projektów… Czytaj dalej Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów dla projektu „Podniesienie jakości powietrza poprzez instalację OZE w Sokołowie Podlaskim”