Odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaniczne)

Burmistrz Miasta Sokołowa Podlaskiego uprzejmie informuje, że w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii (OZE) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, mieszkańcy miasta mogą przystąpić do inwestycji polegającej na budowie instalacji OZE.

W projekcie mogą wziąć udział osoby zameldowane na terenie Sokołowa Podlaskiego, które złożą deklarację udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do 30 kwietnia 2016r.

Wszelkie koszty związane z wypełnieniem ankiety oraz wyborem wariantu instalacji OZE (kolektory słoneczne, fotowoltanika) pokryją mieszkańcy. Miasto na podstawie deklaracji, przygotuje wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie.

Planowany nabór projektów odbędzie się w maju 2016r.

Instalacje nie będą montowane na dachach pokrytych azbestem (dachy eternitowe) i mogą być usytuowane wyłącznie od strony południowej z dopuszczalnym 200 odchyleniem w kierunku wschodnim lub zachodnim.

Inwestycja przez okres 5 lat od zakończenia projektu będzie własnością Miasta, po tym czasie zostanie przekazana właścicielowi nieruchomości.

Poziom dofinansowania wynosi 80 % dotacji.

Wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie można uzyskać w Urzędzie Miasta, pok. 33, 34 lub telefonicznie pod nr tel. 781 75 61, 781 75 63.

Zgłoszenie osób planujących inwestycje przyjmowane będą w w/w pokojach w terminie do 30 kwietnia br.

Deklaracja do pobrania dostępna w formacie doc.

Deklaracja program OZE

 

mazowsze