Sokołów w Chicagowskiej Gazecie Polskiej

4 listopada 2008

„W Sokołowie Podlaskim (mazowieckie) prezydent Lech Kaczyński (…) pośmiertnie Orderem Orła Białego ostatniego dowódcę powstania styczniowego, walczącego na Podlasiu księdza generała Stanisława Brzóskę” – czytamy w Gazecie Polskiej.

Urzędy

1 stycznia 2003

Urzędy w Sokołowie Podlaskim.

Oświata

1 stycznia 2003

Miasto prowadzi cztery przedszkola, trzy szkoły podstawowe i dwa gimnazja, do których uczęszczają dzieci z terenu Sokołowa Podlaskiego i niektórych miejscowości gmin sąsiednich. Miejskie szkoły zapewniają uczniom i nauczycielom bardzo dobre warunki lokalowe. We wszystkich… Czytaj dalej Oświata

Gospodarka

1 stycznia 2003

Współczesny Sokołów zajmuje obszar 17,5 km kw. i mieszka w nim 18.816 mieszkańców (wg danych z grudnia 2017 roku). Dominuje przemysł rolno-spożywczy. Do największych zakładów, których produkty znane są na polskim rynku i poza granicami,… Czytaj dalej Gospodarka

Komunikacja

1 stycznia 2003

Ważniejsze drogi, przebiegające przez Sokołów Podlaski:

Ludność

1 stycznia 2003

Struktura ludności, stan na koniec 2022 roku:

Geografia

1 stycznia 2003

Sokołów Podlaski to miasto i gmina na Nizinie Mazowiecko-Podlaskiej, w województwie mazowieckim, siedziba powiatu sokołowskiego. Miasto znajduje się we wschodniej części województwa mazowieckiego, 30 kilometrów na północ od Siedlec i 100 kilometrów na wschód od… Czytaj dalej Geografia

Historia

1 stycznia 2003

Początki osadnictwa na tych terenach sięgają VI w.n.e. Sokołów należy do tej części Podlasia, która ze względu na swe położenie była typową rubieżą osadniczo – kulturową. Na tym terenie trwały walki prowadzone przez wczesnofeudalne państwo… Czytaj dalej Historia

1 3 4 5