Dofinansowanie dla kolejnego projektu

Podpisanie umowy. Od lewej: Jolanta Sarnecka, Krzysztof Dąbrowski, Ewa Orzełowska.

20 marca 2024r. w Siedlcach odbyło się uroczyste podpisanie umowy o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

W imieniu Miasta umowę podpisali zastępca burmistrza – Krzysztof Dąbrowski oraz naczelnik wydziału finansowo-budżetowego – Jolanta Sarnecka. Umowę na realizację zadania podpisały członkinie zarządu województwa mazowieckiego, pani Elżbieta Lanc i pani Janina Ewa Orzełowska.

Umowa dotyczy zadania pn. „Przebudowa ulicy Żytniej w Sokołowie Podlaskim – Etap III”, polegającego na wykonaniu inwestycji o nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej, wartość dofinansowania 140 000,00 zł.