Nagłówki

XLVIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.), zwołuję na dzień 4 grudnia 2023r. (poniedziałek) na godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Nadzwyczajną XLVIII Sesję Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Projekt uchwały RM w spr. zmian w budżecie Miasta Sokołów Podlaski na rok 2023.
  3. Zamknięcie Sesji.