XLIX sesja Rady Miejskiej

Uprzejmie informujemy, że w dniu 20 grudnia 2023r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Wnioski do porządku obrad
 3. Zapytania i wolne wnioski mieszkańców.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania uchwał Rady Miejskiej i działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Projekt uchwały RM w spr. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sokołów Podlaski na lata 2024-2037.
 6. Uchwalenie Budżetu Miasta na rok 2024.
  1. Odczytanie projektu uchwały budżetowej.
  2. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie.
  3. Dyskusja nad projektem uchwały budżetowej.
  4. Głosowanie nad uchwałą budżetową.
 7. Projekt uchwały RM w spr. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Mazowieckiego.
 8. Projekt uchwały RM w spr. przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Sokołów Podlaski na lata 2023-2026”.
 9. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Sokołowie Podlaskim przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu tego lokalu.
 10. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości.
 11. Projekt uchwały RM w spr. wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Miasta Sokołów Podlaski.
 12. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Miasta Sokołów Podlaski w roku szkolnym 2022/2023.
 13. Informacja Komisji Rewizyjnej RM nt. przeprowadzonej kontroli.
 14. Przyjęcie protokołu XLVII Sesji Rady Miejskiej.
 15. Przyjęcie protokołu XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 16. Oświadczenia, wolne wnioski, interpelacje i zapytania radnych.
 17. Sprawy różne.
 18. Zamknięcie Sesji.