Rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego w MP2

zbiorowe zdjęcie uczestników z rodzicami i p. Dyrektor

W piątek 8 grudnia w Miejskim Przedszkolu nr 2 odbyło się uroczyste ogłoszenie listy laureatów konkursu logopedycznego pt. „Zostań twórcą dmuchajki oddechowej”.

Konkurs przeznaczony był dla rodzin z Miejskiego Przedszkola Nr 2, a jego celem rozwijanie talentów oraz kreatywności dzieci, uatrakcyjnienie ćwiczeń logopedycznych i pracy podczas terapii w gabinecie, motywowanie do wspólnej zabawy i pracy logopedycznej, doskonalenie motoryki małej oraz rozwijanie współpracy rodzic-dziecko. Zadaniem uczestników konkursu było stworzenie dmuchajki oddechowej według własnego pomysłu, dzięki której dzieci w trakcie zajęć logopedycznych będą mogli ćwiczyć naukę prawidłowego oddychania i emisji głosu. Komisja konkursowa w składzie: Urszula Marcinkowska – Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Sokołowie Podlaskim, Sylwia Szwech – logopeda, Beata Osial – Wicedyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 2Beata Wyłuda – wychowawca grupy dokonała oceny prac konkursowych, biorąc pod uwagę następujące kryteria: stopień zaangażowania w ćwiczenie logopedyczne przy korzystaniu z pomocy logopedycznej, kreatywność, walory artystyczne i estetyczne, jak również poziom trudności techniczno – plastycznej.

Jury wyłoniło laureatów konkursu w dwóch grupach wiekowych: I miejsce – Matylda Bielińska (grupa maluchów) oraz Franciszek Kozaczuk (grupa starszaków) II miejsce – Maja Kur (grupa maluchów) oraz Franciszek Piwko (grupa starszaków) III miejsce – Szymon Nowotniak (grupa maluchów) oraz Julian Łachecki (grupa starszaków). Wyróżnienia w obu grupach wiekowych – Jan Iwaniuk, Jakub Tchórznicki, Adam Horowicz, Michał Wyszomirski, Anna Białach, Bartosz Nowotniak, Kamil Trusiak, Hanna Kurkowska, Jan Błoński, Feliks Adamczyk, Tymon Adamczyk, Aleksandra Księżak, Aniela Kuczyńska, Wojciech Dmowski, Damir Haraiev, Nela Kisielińska.

Nagrody dla laureatów konkursu ufundował: Burmistrz Miasta Sokołów Podlaski.

Organizatorzy konkursu: Sylwia Szwech, Katarzyna Zieniewska, Anna Tomczuk

Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie!