Kolejny sukces MP2

P. dyrektor Urszula Marcinkowska z przedstawicielami mazowieckiego samorządu i czekiem na 3000 zł

Z wielką radością informujemy, że Miejskie Przedszkole Nr 2 zajęło III miejsce w I edycji konkursu ekologicznego popularyzującego wiedzę o gospodarce o obiegu zamkniętym „Ekocyrkularni”.

Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych. Tematem przewodnim konkursu była gospodarka cyrkularna, tj. gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ), a jego ideą podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa mazowieckiego, inspirowanie do głębszego zainteresowania się tematyką gospodarki obiegu zamkniętego oraz wdrażania jej zasad w życiu codziennym. Ze 159 zgłoszeń podlegających ocenie konkursowej, jury wyłoniło 10 laureatów w 3 kategoriach: przedszkole – 63 zgłoszenia, szkoła podstawowa – 69 zgłoszeń, szkoła ponadpodstawowa – 27 zgłoszeń. Uroczysta gala wręczenia nagród oraz dyplomów odbyła się 13 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Pani dyrektor Urszula Marcinkowska odebrała nagrodę za zajęcie III miejsca w kategorii przedszkola, ufundowaną z funduszu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Nasza Dwójeczka otrzymała nagrodę finansową w wysokości 3000 tyś. zł!!! Jest to już kolejny tak duży sukces naszej placówki, który dodaje skrzydeł do dalszej pracy i promuje przedszkole oraz miasto w województwie mazowieckim.

Zwieńczeniem uroczystości wręczenia nagród i dyplomów był spektakl Teatru Ekologicznego Bohema House inspirowany „Opowieścią wigilijną” Charlesa Dickensa.

Iza Bielińska